Penge fra Sundhed og Omsorg

02. nov 2016

Syv nye ideer fik tilsammen 800.000 kr. i tilskud, da Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg mandag skulle afgøre sin borgerkonkurrence om bedre velfærd og sundhed. I alt 69 ideer er nået frem til afdelingen, som havde spurgt borgerne til råds om gode ideer. Herudfra havde man valgt ni ideer til en amerikansk-inspireret superkort fremlæggelse og efterfølgende lyn-votering mandag i Dokk1. Ikke færre end syv af de ni udvalgte ideer fandt nåde for den politiske jury, der var suppleret med et innovationspanel af fagfolk. Og derfor kunne de syv projekter se deres ideer kronet med kontanter, så de nu kan komme i gang.

De to FO-Aarhus-projekter, der fik penge, er:

Havevenner: 114.000 kr.

For mange ældre er kontakten udadtil i samfundet ofte ret begrænset. Mulighederne for at komme ud af sin bolig til nye rekreative oplevelser, fornøjelser og sociale kontakter er også i mange tilfælde små og sjældne. Idéen ”Havevenner” går ud på, at haveejere stiller deres have og tid til rådighed for seniorer, herunder (måske navnlig) beboere i plejeboliger, et par timer 2-3 gang årligt. Mange haveejere vil nyde at vise haven frem, og for de fleste ældre borgere er det en glæde at opholde sig i en have blandt duftende, blomstrende og frugtbærende vækster. Mange ældre borgere har selv en stor og værdifuld viden om haven og dens pleje, gode råd om beplantning, brug af redskaber etc. og erfaringer med anvendelsen af grøntsager og frugter.   Samtidig kan den ældre borger bydes på en kop kaffe eller te, og få en hyggelig snak med haveejeren hvor der kan udveksles erfaringer om beplantning, pleje og andet med relation til haven. Det er hensigten at projektet med tiden i høj grad skal forankres i de lokale bydele og ledes af lokale ildsjæle blandt haveejerne. For at sikre kontinuitet og en varig organisation, ansættes fra projektets start en projektleder 10 timer pr. uge i et år, som rent organisatorisk ansættes på Saxild Strand. Projektlederen skal være tovholder på projektet og vil fra starten være ansvarlig for at få projektet startet op, formidle ordningen, etablere de nødvendige kontakter, matche de deltagende ældre og haveejere mv. 

FO-vinder

Syng med Kirsten eller Karsten Bælg: 82.500 kr.

Borgersang ved lokalcentret, foran biblioteket, i firmafoyeen, på torvet, ved busstoppet … i midtbyen og forstæderne.

35 – 40 gange hen over et år indbydes aarhusianerne lokalt til at synge et par sange sammen i det fri eller indendørs ført an af sangere fra et af byens kor eller en person med et instrument.

Visionen er, at disse ”pop-up” sanggrupper inspirerer til dannelse af frivillige og selvstyrende kor lokalt, fx i boligforeningen, vejforeningen, sportsklubben, i tilknytning til biblioteket, på lokalcentret, hvis de ikke allerede har et.

Hvor det ikke lykkes, kan dem, der gerne vil synge, blive motiveret til at melde sig til kor hos fx aftenskolerne og Ældresagen.

”Sang er næsten lige så vigtigt som motion. Der er mange lighedspunkter mellem de to ting, og for mig er begge dele livsvigtige, siger hun [Ansa Lønstrup]. Og sang er faktisk fysisk sundt. Man træner sin vejrtrækning og sine stemmebånd når man synger, og man sætter gang i blodcirkulationen. - Jeg har endda oplevet at mine tømmermænd kan gå væk hvis jeg synger dagen derpå, siger Ansa Lønstrup med et smil. Men den mentale effekt af at synge er endnu større, mener hun. For når man synger, eller gennem anden stemmetræning bruger sin stemme, sker der noget med ens personlighed. - Man bliver udvidet - oplever at man har flere muligheder. Mange føler sig opløftede når de har sunget, siger hun.”

Teksten stammer fra tidsskriftet Krop & Fysiks hjemmeside, der refererer til lektor Ansa Lønstrup, Aarhus Universitet og hendes bog: »Stemmen og Øret - Studier i vokalitet og auditiv kultur«, Forlaget Klim, 2004