Kulturbazar 2

13. sep 2016

Det primære formål med Kulturbazar #2 er få flygtninge integreret i det danske civilsamfund ved at introducere dem til og på sigt involvere dem i eksisterende fællesskaber inden for kultur, sport og fritid.

Kulturbazar #2

Dato og tid: Søndag den 2. oktober kl. 13-17.

Sted: Ridehuset, Vester Allé 1, 8000 Aarhus C

Formål

Det primære formål med Kulturbazar #2 er få flygtninge integreret i det danske civilsamfund ved at introducere dem til og på sigt involvere dem i eksisterende fællesskaber inden for kultur, sport og fritid.

Kulturbazar er et møde mellem forskellige kulturer, som skal øge forståelsen for hinandens forskellige kulturer, bringe nye venner sammen og styrke samskabelsen i Aarhus.

Målgrupper

Det er vigtigt at have fokus på, at integration går to veje. Dels skal flygtninge integrere sig i det danske samfund, men omvendt skal aarhusianere åbne op for, at flygtninge bliver inviteret til at være en del af samfundet. Derfor er der to målgrupper for Kulturbazar #2:

• Flygtninge, som er blevet boligplaceret i Aarhus og som har været i Aarhus i op til tre år.

• Aarhusianere i almindelighed, som er nysgerrige på at stifte kendskab med vores nye borgere og deres kultur, og som ønsker at knytte bånd med en flygtning.

Deltagerantal

Tilslutningen til Kulturbazar i 2015 var meget stor. Vi vurderer at ca. 200 flygtninge og 1.000 aarhusianere deltog i arrangementet. Vi forventer, at Kulturbazar #2 tiltrækker lige så mange mennesker.

Organisering og opgaver

Hele Kultur og Borgerserivice er involveret i arrangementet og bidrager alle med personaleressourcer og indhold. Kulturforvaltningen er overordnet tovholder på arrangementet.

Der er nedsat en planlægningsgruppe med min. en repræsentant fra hver forvaltning. Derudover deltager Dansk Flygtningehjælp samt en frivilligkoordinator fra Jobcenter Aarhus.

Medlemmerne af planlægningsgruppen får til opgave at komme med min. et element til arrangementet. Eksempler kan være en workshop, en koncert, sportsaktiviteter og et læse/aktivitetshjørne. Derudover skal forvaltningerne stille med personer, som på dagen kan svare på spørgsmål fra flygtninge og andre.

Der involveres eksterne aktører som bidragsydere som eksempelvis GoBaad, Ramallah Spejderne, Café Venligbo, Skolen for Kunst & Design og DFUNK i samarbejde med Ungdomskulturhuset- UKH. Flere kan komme til.

Kulturbazar2

Indhold

Programmet er pt. ved at blive planlagt, men vi ved allerede nu at Kulturbazar #2 vil indeholde følgende:

• Madbazar med kulinariske smagsprøver fra verdens brændpunkter. Dansk Flygtningehjælp arrangerer dette.

• Musikprogram med bl.a. Aarhus Symfoniorkester, World Music Center, Ramallah Spejdernes tromme og sækkepibeorkester, Aarhus Musikskoles Stompers.

• Somalisk dans ved GoBaad.

• Male workshop v. Saeed Fadawi, Skolen for Kunst og Design.

• Idræts- og spejderaktiviteter ved aarhusianske foreninger.

• Spillecafe ved Bibliotek og Borgerservice.

Læs mere på 

https://www.facebook.com/events/1803315399940728/permalink/1803316326607302/ 

Arrangementet er støttet af FO-Aarhus' debatpulje.