Julepenge uddelt

21. dec 2016

Julen er som ethvert barn bekendt gavernes tid og FO-Aarhus holder traditionen i hævd med uddeling af gaver for det porto-beløb, vi sparer ved at sende julehilsner ud via mails. At sende julehilsner via mails betragtes forhåbentligt ikke længere som en kold måde at overbringe varme julehilsner på. Det giver i hvert fald en god besparelse på FO-Aarhus’ portoudgifter, og denne besparelse giver vi ubeskåret videre til gode formål i samarbejde med Århus Stiftstidende.

Pengene blev uddelt onsdag den 21. dec. kl. 12-13.00 i Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, st..

Formanden for FO-Aarhus, Per Adelhart Christensen, fortalte forinden kort om bestyrelsens begrundelser for udvælgelsen af årets modtagere.

Til at overrække beløbene fik vi hjælp af 3 rådmænd og en chefredaktør:

Jette Skive, Sundhed og Omsorg

Thomas Medom, Sociale forhold og beskæftigelse

Rabih Azad-Ahmad, Kultur- og Borgerservice

Jan Schouby, chefredaktør på Århus Stiftstidende

 

De udvalgte modtagere i 2016 er:

En gruppe frivillige med Rikke Dam Brøndum Sejthen i spidsen

- blev uddelt af Jan Schouby fra Århus Stiftstidende

De frivillige afholdt et jule-velgørenhedsarrangement for ca. 100 hjemløse søndag den 20.dec. i FO-Aarhus’ festlokale Café Nicolai. FO-Aarhus dækker husleje og rengøring til festen til en værdi af 11.735 kr. og de får fra anden side sponsoreret mad, juletræ, gaver m.m.

https://www.facebook.com/events/203371376501145/
https://www.facebook.com/homelessaarhus/

Jul-hjemlose

Det var Anders Mathiasen, der modtog gaven på vegne af Rikke Seithen. 

 

Julehjælpen.dk

 - blev uddelt af Rabih Azad-Ahmad

En 100 % non-profit og ulønnet organisation, som arbejder for, at udsatte børn i Danmark kan få en god jul. Sidste år kunne de støtte 11.300 udsatte børn i Danmark. I 2016 håber de at kunne hjælpe endnu flere, og at kunne invitere endnu flere til vores juletræsfester. I år har FO-Aarhus doneret lokaler i FO-byen, som kommer til at skabe rammerne for en af deres to juletræsfester i Aarhus, hvor børn og forældre kan få et par hyggelige timer sammen - med gaver, mad og julesang.

I 2015 fik Julehjælpen.dk en hjemmeside under  RK Solutions. Dette skete for at videreudvikle julehjælpen, så de kunne hjælpe endnu flere udsatte børn. Dette lykkedes til fulde og med det leverede system, som blev navngivet “Julle” opnåede de at støtte 11.300 udsatte børn med alt lige fra julegaver, julemad og oplevelser. Derudover var Julehjælpen.dk vært for 21 arrangementer rundt om i landet, hvor i alt 700 børn fik en uforglemmelig dag

Værdi af lokaler: 5.725 kr.

https://julehjaelpen.dk/

Julehjaelpen-dk

Gaven blev modtaget af Liv Longhi og Isabella.

 

ØKOgals 2 julefester for udsatte børnefamilier

- blev uddelt af Thomas Medom

ØKOgal er en socialøkonomisk søstervirksomhed til Café Kaffegal, som ligger i Nørregade 40 i Aarhus midtby, som over de sidste 5 år er blevet  en ret stor succes. ØKOgal & Café Kaffegal drives som én enhed, men på to forskellige

lokaliteter og af ét samlet medarbejderteam. De to julefester finder sted i Nørregade 40 og i FO-byens kantine i Vester Alle 8, hvor FO-Aarhus donerer huslejen til en værdi af 4.810 kr.

http://økogal.dk/

https://da-dk.facebook.com/%C3%98KOgal-251096888392508/

Jul-Okogal

Gaven blev modtaget af bl.a. Brian Sørensen 

 

Børn, Unge & Sorg

- blev uddelt af Per Christensen, formand for FO-Aarhus

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis psykologisk behandling til børn og unge under 28 år, der:

• lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller

• har mistet en forælder eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år.

De tilbyder også telefonrådgivning til netværket omkring børnene og de unge i forhold til, hvordan man bedst kan støtte dem. Derudover rådgiver og uddanner de fagfolk, der gennem deres arbejde, fx i sundhedsvæsenet eller institutioner/skoler, kommer i kontakt med disse børn og unge.

Deres tre afdelinger i København, Aarhus og Odense er bemandet med psykologer, som alle er specialister i børn og unge, der oplever sygdom og død i familien. Deres kerneopgaver er:

• Psykologisk behandling til de børn og unge der med en alvorligt syg forælder eller søskende har brug for hjælp til at fungere i en ændret hverdag.

• Psykologisk behandling til de børn og unge, hvor sorgen over at have mistet på længere sig hindrer eller er på vej til at hindre et normalt hverdagsliv.

De støtter og behandler børnene og de unge, så de kan leve med sygdommen og sorgen som en del af deres liv. Børn tilbyder vi individuel terapi og terapi i grupper. Børn fra 0-5 år hjælpes ved at tilbyde rådgivning til forældrene. For unge i alderen 16-27 år er tilbuddene fortrinsvis terapi i grupper.

H. K. H. Kronprinsesse Mary er protektor for Børn, Unge & Sorg.

FO-Aarhus donerer 5.000 kr. til Børn, Unge & Sorgs arbejde i Aarhus.

http://www.bornungesorg.dk/

Jul-Born-unge-sorg

Gaven blev modtaget af psykolog Anne-Marie Maribo 

 

Selvhjælp Aarhus

- blev uddelt af Jette Skive

Selvhjælp Aarhus er en privat forening, der er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser. Formålet er hjælp til selvhjælp. Foreningen søger økonomisk støtte fra fonde og offentlige midler. Foreningen blev stiftet i 1989. Dens formål er at udføre netværksskabende, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til gavn for den enkelte og samfundet.

En selvhjælpsgruppe er en gruppe af mennesker, der mødes om et fælles problem. I en selvhjælpsgruppe mødes man og taler med andre, der står i samme situation som en selv. Der er tale om gensidighed og ligeværdighed. Og man behandler al information med diskretion. Styrken ved en selvhjælpsgruppe er, at man er fælles om at stå i den samme situation. Man mødes som udgangspunkt en gang hver 14. dag en hverdagsaften. Der er tilknyttet en frivillig Igangsætter, som er med så længe gruppen har behov for det. Der er ikke tale om behandling. Har du et misbrug eller en psykisk sygdom, som kræver behandling henviser du i stedet til andre relevante tilbud.

FO-Aarhus donerer 5.000 kr. til Selvhjælpsgruppernes arbejde i Aarhus.

http://www.selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk/

Jul-Selvhjaelp

Gaven blev modtaget af Anita Torlyn