Inclusialøbet

08. apr 2016

Et fedt kørestolsræs under Classic Race Aarhus d. 27. maj. Under kørestolsræset INCLUSIALØBETS TEAMDYST vil bosteder, handicaporganisationer og handicapforeninger dyste mod hinanden om, hvem der har den hurtigste og mest fartglade deltager.

Er I del af et aarhusiansk bosted, en handicaporganisation eller -forening med kørestolsbrugere? Er jeres beboere eller medlemmer glade for biler, fart over feltet og lidt konkurrence? Så kom og vær med i det første kørestolsræs langs St randvejen under Classic Race Aarhus!

Under Nordeuropas største racerløb inviterer vi aarhusianske bosteder, handicapinstitutioner eller -foreninger til at skabe synlighed og debat omkring inklusionen af kørestolsbrugere, ved at udfordre hinanden i TEAMDYSTEN. De kørestolsbrugende racerkørere vil vise, hvad de kan, og få brændt lidt gummi under kørestolene. Vinderen i hver kategori bliver det bosted eller de handicaporganisationer eller -foreninger med den hurtigste og mest fartglade deltager.

Løbet foregår i deltager ens egen kørestol. Der vil være to klasser til Teamdysten:

Klasse 1: Banens 300 meter gennemføres på under 5 minutter. Max. 12 deltagere.

Klasse 2: Banens 300 meter gennemføres på under 15 minutter. Max 6 deltagere.

Det er underordnet, hvilken form for kørestol deltageren bruger. Ved tilmelding skal det blot

tilkendegives, hvor hurtigt deltageren forventer at gennemføre banen.

Alle bosteder, handicaporganisationer og handicapforeninger med forankring i Aarhus kan

stille op med én deltager i Klasse 1 og én deltager i Klasse 2.

Program:

Kl. 12.30: Obligatorisk førermøde med alle frivillige medhjælpere og deltagere.

Kl. 13.10: Alle deltagere, hjælpere og frivillige går samlet ned til banen. Deltagerne tager plads efter deres kategori.

Kl. 13.50: Klasse 1 sættes i gang.

Kl. 14.40: Klasse 2 sættes i gang.

Kl. 15.40: Løbet afsluttes og deltagerne forlader banen.

Se folder om Inclucialøbet her

Bostedet/organisationen/foreningen er ansvarlige for at udpege og tilmelde en deltager. De skal

ligeledes udpege en kontaktperson, der vil assistere deltageren med at finde medhjælpere og

skabe opmærksomhed omkring begivenheden på bostedet eller i organisationen/ foreningen.

TEAMDYSTEN hedder således, fordi vi forventer, at selvom der kun er én deltager på banen, vil

stedet, deltageren repræsenterer, støtte op om begivenheden og være til stede under løbet som

deltagerens team. Det er gratis at deltage, men det er et krav, at deltageren kan medbringe egne medhjælpere. Medhjælperne skal assistere deltageren før, under og efter ræset, samt assistere med transporten til og fra Stefanshjemmet. Medhjælperne kan være venner, pårørende, frivillige, ledsagere eller nogle helt andre. Medhjælperne forventes også at være en del af deltagerens team.

Tilmelding sker på: www.craa.dk

 

Generelle regler for alle bosteder/handicaporganisationer/-foreninger

1. Bostedet/organisationen/ foreningen er ansvarlig for at udpege og tilmelde de deltagere, der skal repræsentere bostedet/organisationen/ foreningen.

2. Bostedet/organisationen/ foreningen skal også udpege en kontaktperson, der vil assistere deltageren med at finde medhjælpere, arrangere transport til og fra, samt skabe opmærksomhed omkring begivenheden ”hjemme” på bostedet eller i organisationen/ foreningen.

3. Der vil være et begrænset antal deltagere i løbet. En plads i løbet tildeles efter først-til-mølle princippet.

 

Generelle regler for alle deltagere

1. Hver deltager skal stille med egne medhjælpere til dagen(e). Medhjælperne kan være pårørende, pædagoger, ledsagere, hjælpere, venner, frivillige eller nogen helt andre. Medhjælpernes opgave er at hjælpe deltageren med at komme frem til løbet, at assistere deltageren før, under og efter løbet, samt generelt være med til at skabe en uforglemmelig dag.

2. Deltageren skal bære et løbsnummer synligt foran. Løbsnummeret uddeles ved førermødet.

3. Arrangøren forbeholder sig ret til montering af reklamer.

4. Stefanshjemmet kan ikke drages til ansvar for personskader eller skader på udstyr i forbindelse med løbet.

5. Deltageren er selv ansvarlig for at medbringe sikkerhedsudstyr, fx cykelhjelm og handsker

 

Reglement: Løbsafvikling - teamdyst

1. Banens længde er 300 meter (150 den ene vej, u-sving og 150 meter den anden vej). Starten forgår ved flag for hver klasse.

2. Klasserne starter efter hvor hurtigt deltagerne forventer at gennemføre løbet, fra hurtigst til langsomt. Deltagerne vælger selv deres klasse ved tilmelding.

3. Den først over slutlinjen i hver klasse går videre til semifinalen eller finalen.

4. Der afholdes førermøde 1 time før start, hvor sidste instrukser meddeles. Der er mødepligt til førermødet. Udeblivelse vil medføre diskvalifikation.

5. Protester: Stefanshjemmet forbeholder sig ret til at træffe afgørelser som fakta domme.

6. Stefanshjemmet forbeholder sig ret til at ændre på reglementet.

 

Inclusiatankegangen baserer sig på de samme ideer, som findes i FN's Handicapkonvention.

Nemlig at der for handicappede skal være "fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet".

Inclusiatanken beror på, at borgere med handicap skal have mulighed for at udleve deres kreative,

kunstneriske og intellektuelle potentiale. Normalt har denne tænkning resulteret i løsninger,

hvor handicappede borgere føres ud i byen, men vi ser stor værdi i, at byen kommer til de

handicappede borgere, frem for omvendt.

Derfor vil Stefanshjemmet give Inclusiatanken fysisk form gennem et omfattende og nyskabende

byggeri, der vil danne rammerne for en ny form for rummelighed. INCLUSIA vil være et aktivitetscenter, der giver borgere mulighed for at mødes over fælles aktiviteter, uanset fysiske

formåen. Konkret vil aktivitetscenteret INCLUSIA bestå af klynger af forskellige aktivitetsrum, som

kan nedbrydes, flyttes og sammensættes alt efter aktivitet og hvor mange, der skal deltage i

aktiviteterne. Således kan man den ene dag lave håndværk i et metalværksted sammen med 25

andre personer og tage til klassisk koncert den næste dag med 80 personer.

 

Stefanshjemmet er et socialpædagogisk bosted og beskæftigelsestilbud til mennesker, der har et fysisk handicap og/eller har pådraget sig en hjerneskade. Stefanshjemmet har gennem historien altid været på forfronten i skabelsen af nye initiativer og løsninger til gavn for beboerne og andre med fysisk handicap.

Eventen støttes af FO-Aarhus' debatpulje.