FO-Aarhus hjælper ordblinde på job

14. jan 2016

FO-Aarhus har fået knap 42.000 kr. til at hjælpe ordblinde på jobbet

Som en hjælp til ordblinde og andre med begrænsede skrivefærdigheder udfører FO-Aarhus frem til udgangen af september 2016 løbende en række opsøgende aktiviteter i form af virksomhedsbesøg, medarbejderorienteringsmøder i virksomheder samt telefonisk orientering til virksomhederne.

Disse aktiviteter er muliggjort takket være en bevilling fra STAR-puljens LKV2 – projekt, der er en forlængelse af projektet ”Læsning og Kommunikation i Virksomhederne” som 3F har indgået med beskæftigelsesministeriet: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Formålet med FO-Aarhus’ deltagelse er bl.a. at informere om ordblindeundervisning på selve arbejdspladsen.

Derved kan undervisningen målrettes en forbedring af de læse- og skrivefærdigheder, der er nødvendige i udførelsen af det daglige arbejde. Som led i projektet informerer vi desuden om støttemuligheder og IT-værktøjer.

Bevillingen til FO-Aarhus lyder på kr. 41.970, og pengene går dels til de omtalte orienteringsaktiviteter i de udvalgte virksomheder, dels til et pilotprojekt og en uddannelsesdag for projektets nøglepersoner.

Her kan man læse mere om FO-Aarhus' ordblindeundervisning