Chinese Music of Shanghai

21. okt 2016

Danmarksturné med Chinese Music of Shanghai.

Chinese Music of Shanghai: Turne med traditionel kinesisk musik

28. okt. kl. 19.30 i Musikhusets Lille Sal.

Musik er livsnerven, som fodrer vores sanser, skaber samhørighed, udvider vores horisonter og beriger vores tilværelse med nye oplevelser. Vi har fået en helt unik mulighed for at arrangere en særlig musikalsk oplevelse, som både kan berige os, bekræfte vores kulturarv og udvide vores horisonter via et samarbejde med Shanghai Chinese Orchestra. Vi vil gennem musikken åbne en port ind til den kinesiske kulturarv til et felt, som rummer mange tusind års raffinering og udvikling, og som er fremmede lyder i et universalt sprog: musikken. 

En turne i Danmark med et mindre ensemble fra det klassiske kinesiske orkester: Shanghai Chinese Orchestra, som spiller på traditionelle kinesiske instrumenter. De har tidligere turneret i Vesten med stor succes, og udover deres klassiske kinesiske repertoire, har de spillet melodier fra det besøgte land, men på egne instrumenter, og dermed udfordret landets klassiske kulturarv. I forbindelse med turneen i Danmark ønsker orkestret ligeledes at spille kendte danske klassiske melodier på de kinesiske instrumenter, så tilhørerne vil få fornøjelsen af melodiernes genkendelighed, men med en anderledes lyd.

Udover 26 musikere, vil entouraget omfatte 1 dirigent, 1 direktør, 2 kinesiske hjælpere, 1 kinesisk partner, 1 projektleder, 1 dansk projektassistent og 1 konferencier. Som udgangspunkt vil turneen varer i 9 dage og besøge 5 danske byer, som alle har en tilknytning til Kina som venskabsbyer og strategiske partnerskaber: Aalborg (Hefei), Randers (Changzhou), Aarhus (Harbin), Odense (Shaoxing) og København (Beijing).

Turneen vil rumme 3 forskellige turneaktiviteter: offentlige koncerter med billetindtægt, masterclasses i samarbejde med musikkonservatorierne og skolearrangementer for mellemklasseniveau. I alt forventer vi at afholde 14 aktiviteter i løbet af turneens 9 dage.  

 

3 i 1: Turneaktiviteter

Den originale ide var at holde en koncertrække i Danmark med orkestret, men ved eftertanke kom vi frem til, at når vi nu alligevel skulle igangsætte en forholdsvis stor turne, kunne vi udvide koncertaktiviteterne til at omfatte masterclasses for musikstuderende, som ville kunne få glæde af erfaringsudveksling og netværk, samt skolearrangementer i koncertsalen for børn på mellemklasseniveau, og give dem en anderledes musikalsk oplevelse og introduktion til en fremmed kultur via musikken.

Med de 3 forskellige aktiviterer, vil målgrupperne også være forskelige, ligesom udbyttet for den enkelte målgruppe. Hvor koncervatoriestuderende ville få mulighed for udveksling og netværksskabelse med de professionelle kinesiske musikere i et mindre fora, ville skolebørnene få en forkortet koncertoplevelse med introduktion til de kinesiske instrumenter og til lydene, mens der til de offentlige koncerter ville være traditionel koncertform.

 

Introduktion og formidling

Udover den musikalske kerne vil vi arbejde på formidlingen af musikken, så tilhørerne får en forståelse for den musikalske kultur i Kina. Til dette vil vi entrere med en dygtig konferencier, som både kan underholde, formidle oplevelsen og binde koncerten sammen. Konferencieren vil ligeledes være en vigtig del af skolearrangementsdelen, hvor denne vil være et vigtigt bindeled mellem tilhørerne og orkestret.

Udover konferencieren vil vi udvikle fysisk formidlingsmateriale, som både vil fungere som program til koncerterne, men også som formidling til skolearrangementerne, og udsendes som forberedende materiale til arrangementerne. Ifølge ”Levende musik i skolen” (LMS) oplever de at både børn og voksne har stor glæde af introducerende materiale/talks i forbindelse med nye oplevelser og sværttilgængeligt materiale, og at man med fordel kan benytte samme materiale til begge grupper gennem et grundigt pædagogisk arbejde.

 

Markedsføring og eksponering

I forbindelse med turneen laves en webside, hvor der er link til billetbestilling, og hvor alle samarbejdspartnere og støtter vil blive eksponeret. Desuden produceres plakater, som distribueres via koncertstederne. Derudover indgår vi en række samarbejder med forskellige grupper, som har en interesse i Kina både erhvervsmæssigt og kulturelt.

www.chinesemusicofshanghai.dk

 

Initiativ og initiativtagere

Initiativet til turneen kom ud fra en dialog mellem Christy Chen Møller, ejer af ChinaBase Travel, og Lu Guoqing, eventmanager for SMEG Performing Arts Group, med et ønske om en turne i Danmark. Christy Chen Møller er kineser, men har været dansk gift og bosat i Odense, og har stadig stærk tilknytning til Danmark og Odense gennem sine 3 døtre. Christy Chen Møller kontaktede efterfølgende sin tidligere praktikant Kirstine Marie Bauning, som i dag er selvstændig kulturentreprenør i Aarhus. Christy Chen Møller er den kinesiske partner på projektet, og kontaktled mellem orkestret og den danske projektleder.

Kirstine Marie Bauning har altid fundet Kina fascinerende og har boet i Shanghai i 2005 som markedsføringspraktikant ved ChinaBase Travel. Her blev hun fortryllet af Kina, som med en lang og traditionsrig kultur, påvirket af tiders opbrud, nu er i gang med at redefinere sig selv ved accept og anerkendelse af sin egen historie og verden af i dag. Kirstine Marie Bauning har via sit danske netværk fået kontakt til en række institutioner, som støtter projektet.

Projektet støttes af bl.a. Aarhus Kommune, Region Midtjylland og FO-Aarhus' debatpulje.