Borgermøde om flygtninge

28. jun 2016

EUs og Danmarks flygtningepolitik handler for øjeblikket meget om, hvordan vi mest effektivt holder "de fremmede" ude. Det radikale Venstre i Aarhus ser anderledes på det komplekse spørgsmål og inviterer nu til et debatmøde for alle interesserede.

Borgermøde om flygtninge i FO-byen:

Det foregår mandag den 4. april kl. 19-21.30 i FO-Byen, foredragssalen, Vester Alle 8.

Spørgsmålene denne aften er:

Isolation eller integration?
Grænsebomme eller europæisk fordeling af flygtninge?
Teltlejre eller boliger?


Arrangørerne samler borgere, frivillige, eksperter, organisationer og politikere for at finde fælles svar: Konkrete bud på, hvordan vi bedst vender udfordringer til
muligheder. Ideer til, hvad vi kan gøre sammen lokalt, nationalt og
internationalt.

Panelet på debatmødet består af:

• Anne La Cour, asylchef i Røde Kors i Danmark
• Karin Aaen, informationschef i UNICEF
• Jens Rohde, medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre
• Morten Østergaard, politisk leder for Radikale Venstre
• Rabih Azad-Ahmad, rådmand, Radikale Venstre
• Mads Nygaard, Venligboerne