Børne- og ungeområdets fremtid

27. jan 2016

2. februar kl. 19-21.00 i Stiften Loungen i FO-byen, Frederiksgade 78B Debat om børne- og ungeområdets fremtid og generalforsamling i din forældreorganisation.

Alle forældre med børn i dagtilbud, SFO og klub/ungdomsskole kan deltage. Der er også inviteret samarbejdspartnere og århusianske organisationer, som arbejder med børn og ungeområdet. Alle der interesserer sig for udviklingen i vores dagtilbud, SFOer og klubber er velkomne.

Vi håber på at de oplæg, der er sat på dagsordenen giver anledning til at vi får en spændende og åben debat om de vilkår, som vi forældre oplever at vores børn møder i de pædagogiske tilbud i Aarhus kommune. 

Generalforsamlingen forventes overstået kl. 20.30 herefter er debatten åben for alle.

Debatarrangementet er støttet af FO-Aarhus' debatpulje. 

Generalforsamlingen er for alle forældre med børn i dagtilbud, SFO og klub i Århus. Kom og hør om vores arbejde, og måske vil du stille op til bestyrelsen?

Dagsorden til ÅFOs generalforsamling 19.00-20.30
1. Velkomst og præsentation af bestyrelsesmedlemmer fra ÅFO
2. Kort om ÅFO v. Mette Bach Larsen, daglig leder
3. Bestyrelsens beretning v. Morten Bowman, formand
4. Godkendelse af årsregnskab 2015 og budget for 2016 v. Kasserer Anders Jensen 
5. Diskussion og vedtagelse af nye vedtægter (forslag nedenfor)
6. Fastsættelse af kontingent for medlemskab gældende fra 2017
(kontingent fastholdes på nuværende niveau: 15 kr. pr barn pr år i dagtilbud og 11 kr. pr barn pr år  i SFO)
7. Louise Ydeman: om netværket for de selvejende
8. Line Thorndal fra Hårup-Elev dagtilbud: om samarbejde mellem dagtilbudsbestyrelser
9. Lone Norlander Smith fra Børne- og Ungerådet fortæller om deres arbejde
10.Valg til bestyrelsen: Der skal vælges 11 bestyrelsesmedlemmer og 7 suppleanter. Af den siddende bestyrelse ønsker 5 genvalg. 
11. Evt.

Herefter Åben debat

Børne og ungeområdets fremtid - hvilken virkelighed venter? - Status for Århus Kommunes budget.