Videoportræt af to studiecirkler

16. apr 2015

Af Hans Henrik Pedersen

FO-byens Vævere og kunstnergruppen Perron 1 er to gode eksempler på, hvordan man som borger i Aarhus kan drage nytte af FO-Aarhus tilbud om oprettelse af studiecirkler.

I to små portrætfilm fortæller repræsentanter for studiecirklerne om, hvordan de bruger ordningen, og hvilken glæde de har af at være med i en studiecirkel.

Begge grupper har i FO-byen fået stillet velegnede lokaler til rådighed, så de kan dyrke den fælles interesse for at skabe, udvikle og inspirere hinanden.

Gode og udviklende samtaler
Karin Riis, kontaktkvinde for væverne, fortæller om glæderne ved at være med i en studiecirkel:

Kunstnerne i gruppen Perron 1 arbejder vidt forskelligt med former, farver, materialer og teknikker.

De bruger blandt andet studiecirklen til at give hinanden kunstfaglig sparring. Gode samtaler, der kan medvirke til såvel individuel som fælles kunstnerisk udvikling.

Studiecirkler for alle
Studiecirkler kan danne ramme om meget andet end tekstiler og billedkunst.

Hvis du vil vide mere om studiecirkler, og måske har fået lyst til selv at danne én, så kontakt FO-Aarhus.

På FO-Aarhus website  kan du læse mere om betingelserne for oprettelse af studiecirkler.

Kontakt FO-Aarhus
I FO-byen er der altid hjælp at hente for at få gang i projekter, der kan leve op til folkeoplysningens formål om:

* At styrke demokratiet

* Påvirke menneskers livssituation positivt

* Højne uddannelsesniveauet

* Udvide interessen for at være en del af kulturlivet.

FO-Aarhus:
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Tlf.: 87 46 45 00

Links:
http://fo-aarhus.dk
http://studiecirkler.fo-aarhus.dk/