Video: Smukt og Brugt i Bispehaven

08. apr 2015

Af Hans Henrik Pedersen

I Bispehaven i det vestlige Aarhus arbejdes på mange fronter med at forbedre forholdene for beboerne og bryde den sociale isolation. Det sker i en boligsocial indsats, hvor FO-Aarhus er en aktiv medspiller.

Indsatsen sker blandt andet i denne lille oase - en kombination af genbrugsbutikken Smukt og Brugt samt socialcaféen Café Viggo, opkaldt efter nu afdøde Viggo Jensen, der var en elsket ildsjæl i arbejdet for at skabe integration og positiv udvikling i Bispehaven.

Overskuddet fra salg af varer i genbrugsbutikken går til en årlig sommerlejr for områdets børn, og FO-Aarhus er inde over med et uformelt undervisningstilbud til områdets beboere.

Godt samvær i Café Viggo
I caféen og genbrugsbutikken lægges vægt på, at der skal være plads til alle, man vil hinanden - og alle mennesker har en værdi og et ansvar for fællesskabet.

Ind imellem er der nogle, som bager til de mange beboere, som kommer i genbrugsbutikken for at hyggesnakke, drikke kaffe, strikke, sy og reparere tøj i genbrugsens syhjørne - eller for at købe nogle af de mange fine sager.

Projektet er ledet af Kasper Müller, projektleder i den Boligsociale Helhedsplan i Bispehaven.

Løser op for problemerne
Hans rolle er dels at fungere som mentor for ledige, som kommunen sender i arbejdsprøvning, dels at undervise projektets deltagere i sociale færdigheder.

Som uddannet socialrådgiver kan Kasper Müller ofte hjælpe med at afdække og løse op for den enkeltes problemer.

Link: Mere video fra FO-Aarhus projekter i Bispehaven:
http://fo-aarhus.dk/nyheder/2015/video-unge-skaber-vaerested-i-bispehaven/