Torben Dreier i ny Tænketank

04. maj 2015

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen nedsætter nu en seniorpolitisk tænketank, der skal sørge for bedre vilkår for seniorer på arbejdsmarkedet. Målet er at forbedre ældre lønmodtageres beskæftigelse og gøre virksomhederne bedre til at fastholde dem.

 

Udfordringerne i forbindelse med seniorerne, som politikerne gerne vil have til at arbejde længere og længere, er mange og forskelligartede.

Derfor nedsætter beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) nu en tænketank, der skal komme med ideer til, hvordan vi får arbejdsmarkedet indrettet, så det bedre passer til de forskellige behov og ønsker, som er blandt de ældste på arbejdsmarkedet.

Knap halvdelen af de 60-64-årige er i dag i beskæftigelse mod knap en tredjedel i 2000. Men den positive udvikling skal fremmes yderligere, ønsker han.

Tænketanken består ud over formanden, Jens Kramer Mikkelsen, af forsker i ældre og velfærdspolitik og professor på Aalborg Universitet Tine Rostgaard, forskningsdirektør på SFI Torben Tranæs, viceordførende direktør i Jyske Bank Sven Blomberg, bestyrelsesmedlem ved Grundfos Holding 2011 Ingelise Bogason, forfatter og foredragsholder Trine Sick, landskoordinator for Senior Erhverv Bert van Malkenhorst og FO-leder i Aarhus Torben Dreier.