Julegaver for portobesparelsen

21. dec 2015

Af Hans Henrik Pedersen

FO-Aarhus har også i 2015 doneret penge til gode formål for den portobesparelse, som FO-Aarhus opnår ved at udsende julehilsner på email i stedet for postkort.

Til at uddele midlerne havde FO-Aarhus inviteret hele tre rådmænd, Rabih Azad-Ahmad, Jette Skive og Thomas Medom, som uddelte midler til tre organisationer.

En gruppe frivillige har også i år holdt julefest for 100 hjemløse i FO-byen. Mad, juletræ, gaver m.v. har gruppen fået sponseret andre steder.

Julefest for hjemløse
FO-Aarhus lagde lokaler til festen, der blev holdt 20. december, og sørgede også efterfølgende for rengøring, altsammen svarende til en værdi af 11.025 kroner.

Foreningen TUBA fik 6.000 kr. til foreningens arbejde med at hjælpe unge, som er vokset op i familier med misbrugsproblemer.

Kvindehuset i Aarhus er et mødested og aktivitetscenter for minoritetskvinder.

Hjælper minoritetskvinder med integrationen
I Kvindehuset arbejder frivillige og ansatte med den enkeltes udfordringer og hjælper kvinderne til at blive stærkere mødre og bedre medborgere.

På den måde fremmer Kvindehuset kvindernes muligheder for at føle sig hjemme i det danske samfund. FO-Aarhus donerede 6000 kroner til Kvindehusets fortsatte arbejde.

Videofilmen er produceret for FO-Aarhus af journalist Hans Henrik Pedersen.

Links:

Hjemløs i Aarhus:

https://www.facebook.com/pages/Hjeml%C3%B8s-i-%C3%85rhus/424553777651082?fref=ts

TUBA: http://tuba.dk/

Kvindehuset: http://www.kvindehuset.com/#about