FO-penge-til-gode-formål

21. dec 2015

Julen er som ethvert barn bekendt gavernes tid og FO-Aarhus holder traditionen i hævd med uddeling af gaver for det porto-beløb, vi sparer ved at sende julehilsner ud via mails. At sende julehilsner via mails betragtes forhåbentligt ikke længere som en kold måde at overbringe varme julehilsner på. Det giver i hvert fald en god besparelse på FO-Aarhus’ portoudgifter, og denne besparelse giver vi ubeskåret videre til gode formål.

Pengene uddeles mandag den 21. dec. kl. 12-13.00 i Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, st..

Formanden for FO-Aarhus, Per Adelhart Christensen, fortæller forinden kort om bestyrelsens begrundelser for udvælgelsen af årets modtagere.

Til at overrække de 3 beløb får vi hjælp af 3 rådmænd:

Jette Skive, Sundhed og Omsorg

Thomas Medom, Sociale forhold og beskæftigelse

Rabih Azad-Ahmad, Kultur- og Borgerservice

 

De udvalgte modtagere er: 

En gruppe frivillige med Rikke Dam Brøndum Sejthen i spidsen

De frivillige afholdt et jule-velgørenhedsarrangement for ca. 100 hjemløse søndag den 20.dec. i FO-Aarhus’ festlokale Café Nicolai. FO-Aarhus dækker husleje og rengøring til festen til en værdi af 11.025 kr. og de får fra anden side sponsoreret mad, juletræ, gaver m.m.   

Se på Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Hjeml%C3%B8s-i-%C3%85rhus/424553777651082?fref=ts

Beløbet blev overrakt af rådmand Rabih Azad-Ahmad, Kultur- og Borgerservice.

Hjemlose

 

TUBA

FO-Aarhus giver 6.000 kr. til foreningen Tuba.

TUBA hjælper unge, som er vokset op i familier med misbrugsproblemer, på deres vej til et eget tilfredsstillende liv. De arbejder for, at alle unge mellem 14 og 35 år, som har forældre med et alkohol- og/eller stofmisbrug, kan få kvalificeret hjælp, når de behøver det, samt får mulighed for selv at blive en del af hjælpen og forebyggelsen for andre. TUBA vil medvirke til, at det danske samfund ændres, så børn ikke vokser op med påvirkede forældre.

De fokuserer derfor på 4 indsatser:

• give kvalificeret hjælp til at de unge kan få et tilfredsstillende liv

• samle og formidle viden om unge, som er børn af forældre med alkohol- og/eller stofmisbrug

• være et sted at høre til, hvor de unge kan møde ligesindede

• samle ressourcer, interessenter og frivillige i kampen for sagen, at ingen vokser op med påvirkede forældre

Målet er at ingen skal vokse op med fulde forældre. Og gør man, skal man kunne få hjælp!  Forhåbentlig vil betydeligt færre børn vokse op med påvirkede forældre end i dag. De børn, som gør, vil opleve voksne, som ser dem og støtter dem. Og de unge, som behøver kvalificeret hjælp i overgangen til et eget tilfredsstillende liv, kan finde den.

http://tuba.dk/ 

Beløbet blev overrakt til drifts- og adm.chef. Kim Juhl Kjærgaard af rådmand Jette Skive, Sundhed og Omsorg

Tuba

 

KVINDEHUSET

FO-Aarhus giver 6.000 kr. til Kvindehuset.

Kvindehuset i Aarhus er et mødested og aktivitetscenter for minoritetskvinder. De arbejder med den enkeltes udfordringer og hjælper kvinderne til at blive stærkere mødre og bedre medborgere. Formålet med foreningen Kvindehuset i Aarhus er at fremme kvinders mulighed for at føle sig hjemme i det danske samfund

Kvindehuset arbejder på at styrke den enkelte kvinde, så hun i en tryg og anerkendende ramme kan få mulighed for at finde glemte eller uopdagede ressourcer.  I Kvindehuset får hun styrket sit danske sprog, får viden om det danske samfund og om de rettigheder, pligter og muligheder, hun har som borger.

 

Med udgangspunkt i tanken om frivillighed og engagement fra husets kvinder skaber Kvindehuset et unikt fællesskab og tilbyder et vigtigt socialt netværk. For kvinder og børn, der har levet i isolation og ensomhed, danner dette grundlaget for livskvalitet og et meningsfyldt liv. Tilsammen styrker disse mange elementer den enkelte som kvinde, mor og medborger.

Kvindehuset udtaler selv: Vi vil gerne fortsætte vores vigtige arbejde som en tryg og varm ramme, hvor minoritetskvinder og deres børn kan mødes med andre og være sammen om meningsfulde aktiviteter. Det at være en del af et fællesskab er vigtigt for os alle, men er ikke en selvfølge for de mange udsatte kvinder og børn der bor i Aarhus.  Hos os kan de mødes, få nye venner og netværk samt få oplevelser ud over det hverdagslige både her i Kvindehuset og i vores dejlige by. Disse oplevelser giver børnene noget at glæde sig til og glæde sig over - og skaber livskvalitet for både børnene og deres mødre. Støtten fra FO- Aarhus vil kunne sikre dette vigtige fokus.

http://www.kvindehuset.com/#about

Beløbet blev overrakt af rådmand Thomas Medom, Sociale forhold og beskæftigelse
 

Kvindehuset

Fra venstre: Ann Katrin Dybdahl, Piruza Ali og Jessika Skjoldager.

Der serveres lidt mundgodt i forbindelse med overrækkelserne.

Med venlig hilsen Torben Dreier

Skoleleder i FO-Aarhus

Adm.: Frederiksgade 78C, FO-byen, 8000 Aarhus C

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Torben Dreier: 22 20 49 55 eller via td@fo-aarhus.dk