Café for nytilkomne flygtninge

21. okt 2015

Café for nytilkomne flygtninge i FO-Aarhus' Café Nicolai, Vester Alle 8

 

I forbindelse med udsendelse af efterårskataloget (via husstandsomdeling) skrev vi at vi søgte frivillige til opgaver med flygtninge og det gav en flot tilbagemelding med 30-40 frivillige, der gerne vil hjælpe. Dernæst blev vi kontaktet af frivillige og humanitære organisationer, som manglede et fast lokale, hvor frivillige danskere og nyankomne flygtningen kan mødes på neutral grund. FO-Aarhus har nu stillet gratis lokale til rådighed hver onsdag eftermiddag kl. 15.30-18.30 (foreløbig indtil 31. dec.), hvor en stor gruppe fra de forskellige organisationer: Røde Kors Ungdom, Muhabet, Dansk Flygtningehjælp m.fl. inviterer de flygtninge, de har relationer til.

Efter en langsom start er planen nu at formidle forskellige eksakte oplysninger til flygtningene, som har stort behov for at vide mere om danske forhold. På skift øser de frivillige af deres faglige viden og vi drømmer om at dette kan fortsætte også i 2016. Denne ugentlige aktivitet kører under Folkeoplysningens debatpulje.

Når de nyankomne er faldet til, tror vi det er muligt at nå målgruppen inden for diverse faglige områder via fleksibel tilrettelagt undervisning, f.eks. i dansk, engelsk eller andre emner, der er behov for.

Cafeens formål:

• Brobygning; give flygtninge et sted hvor de kan mødes med frivillige, foreninger, få små oplæg om initiativer og frivillige tilbud i byen

• At styrke netværk og samarbejde

• Gøre den frivillige verden (foreninger) tilgængelig for nye borgere

• Temaer ud fra borgernes ønsker

• Helhedstænkning; både voksne og børn er velkomne

Metoder Café

• Oplæg

• Ligeværdig dialog

• Vi løfter i flok (ikke et kommunalt projekt)

• Forskellige foreninger skiftes til at tage facilitatorrollen

• Frivillige fra Red Barnet vil gerne byde ind med børnepasning

Folk-opl-og-FI-Logo

Folkeoplysning for flygtninge fordi:

• Vi vil give flygtninge mulighed for at lære og udvikle sig - og invitere dem til at dele deres viden og livserfaringer med os andre.

• Vi vil give danskere mulighed for at blive klogere på, hvem flygtningene er, og hvorfor de flygter.

• Vi vil inddrage flygtningene og give dem mulighed for at blive en del af civilsamfundet – til glæde for såvel flygtningene som det danske samfund.

At inkludere nye samfundsgrupper i det demokratiske samfundsliv og give dem de bedst mulige kompetencer har altid været folkeoplysningens DNA. Derfor har vi allerede i dag mange tilbud til flygtninge. Men vi vil gerne gøre mere. Derfor vil vi nu sætte dette arbejde i et højere gear.