AarhuSomali - debatmøder

25. feb 2015

AarhuSomali - Aktivt medborgerskab. 5 debatder arrangeret i samarbejde med FO-Aarhus

 

7.3. Medborgerskab:  Opbygning og udvikling af etniske foreninger som AarhuSomali.

Oplæg: Asim Latif, ekspert i kapacitets-opbygning af etniske minoritets-foreninger.                                            

21.3. Advocacy: Etniske foreningers indflydelse på kommunale og andre beslutninger.

Oplæg: Klaus Dik Nielsen, advocacy officer, Open Society Foundations, London. Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune.

 

11.4. Unge: Problemer og forskelle mellem generationerne samt radikalisering.

Oplæg: Toke Agerschou, leder af anti-radikaliseringsindsatsen ved Aarhus Kommune. To aktive somaliske unge

 

25.4. Læren fra USA: Forskelle og ligheder, hvad kan vi lære fra somaliske miljøer i USA.

Oplæg: Said A. Hussein, generalsekretær, Somali Diaspora Organisation, København.

Via Skype: Leder af somalisk organisation i Minneapolis-St. Paul, USA.

Hvad kan vi lære fra USA om aktivt medborgerskab for aarhusianere med somalisk baggrund? Det er et af de centrale spørgsmål i en række debatmøder, som AarhuSomali og FO-Aarhus arrangerer.Der bor godt 4000 med somalisk herkomst i Aarhus, og de somaliske foreninger er meget aktive, med en bred vifte af aktiviteter, som et udtryk for aktivt medborgerskab.Men der er stadig meget at diskutere. Det gøres på debatmøderne med en række spændende oplægsholder: Asim Latif, chefkonsulent, København. Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus. Klaus Dik Nielsen, Open Society Foundations, London. Toke Agerschou, leder af anti-radikaliserings indsats, Aarhus Kommune. Said A. Hussein, Somali Diaspora Organisation, København. Og fra USA deltager over skype: Mulki Hussein, tidligere leder af Shaqo i Aarhus og Hashi Shafi, Somali Action Alliance.

Forskelle og ligheder mellem Danmark og USA bliver diskuteret, og der fokuseres på, hvilke fordele der er ved at bo i et samfund som det danske. Det sker udfra erfaringer fra de somaliske befolkningsgrupper i Minneapolis - St. Paul, USA, og i Aarhus. Der rejses desuden spørgsmål som: Hvordan identificerer vi os som aarhusianere? Hvordan får vi indflydelse på kommunale beslutninger, der berører familier, foreninger og integration.

Der vil også blive diskuteret, hvordan etniske foreninger, som de somaliske, kan blive mere synlige i pressen og i offentligheden. Og der bliver sat fokus på radikalisering og forskelle mellem generationerne. Embedsmænd fra Aarhus Kommune er inviteret og deltager i debatmøderne.

                             

9.5. Synliggørelse: Hvordan bliver etniske foreninger mere synlige i den offentlig debat.

Oplæg: Ole Jessen, redaktør af aarhusomali.dk. En journalist fra den lokale dagspresse.

Formål: Ressource-personer i AarhuSomali diskuterer, reflekterer over og videre-udvikler

deres rolle, som brobyggere fra det somaliske miljø i Aarhus, herunder de somaliske

foreninger, til myndighederne i Aarhus, især Aarhus Kommunes forskellige afdelinger.

Dette for at gavne inklusion og mangfoldighed og styrke medborgerskabet for de godt

4000 aarhusianere, der har somalisk baggrund.

 

Der lægges op til aktiv deltagelse i møderne, da det vigtige er diskussion af

problemstillingerne og formulering af muligheder og løsninger.

Tid: Møderne holdes kl. 15-17 lørdage eftermiddage.

Sted: FO-Aarhus, Folkeoplysningens Hus, FO-byen, lokale VA8-201.

Betaling: 100 kr i deltagerbetaling.

Nærmere oplysninger fås hos Ole Jessen: ojglobal@gmail.com