Fælles patentdomstol - WHAT?!

16. Apr 2014

Unge interviewer erhvervsfolk og politikere om at stemme ja eller nej den 25. maj

Af Hans Henrik Pedersen

Med små videoer på nettet søger FO-Aarhus at skabe opmærksomhed blandt især unge vælgere om den forestående folkeafstemning 25. maj om den fælles EU patentdomstol. Folkeafstemningen afvikles i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet.

Med tre unge som interviewere har journalist Hans Henrik Pedersen lavet seks videoer, der samler meninger fra såvel politikere som erhvervsfolk. Desuden er der fremstillet introduktionsfilm til serien:

"Fælles patentdomstol - WHAT?!" er titlen på serien, der er blevet til med støtte fra FO-Aarhus' Debatpulje og Europa-Nævnet.

For mange er valget til Europa-Parlamentet og afstemningen om patentdomstolen noget fjernt, som kan være svært at forholde sig til.

Inspirerende smagsprøver

Videofilmene søger at belyse fordele og ulemper ved at stemme ja til den fælles patentdomstol, set fra forskellige dele af erhvervslivet og det politiske spektrum.

Videoerne skal ses som inspirerende smagsprøver, der forhåbentlig kan få den enkelte til at søge yderligere information gennem aviser, nettet og direkte kontakt til politikere, erhvervsfolk, venner og bekendte.

Filmene ligger på FO-Aarhus Youtube kanal, og det står enhver frit for at downloade videoerne og bruge dem ved debatmøder og andre arrangementer.

Erhvervsfolk og politikere

Som repræsentanter for erhvervslivet har vi bl.a. interviewet den administrerende direktør for patentkontoret Patrade, Leif L. Nielsen.

Fra AVK koncernen giver chefjurist Jacob Kjær sine sine bud på fordelene ved at stemme ja, og som repræsentant for mindre og mellemstore virksomheder har vi interviewet Rolf Kjær,  Arkitema Architechts, som også ser fordele ved at én fælles domstol tager sig af patentsager i Europa.

 

 

Fra det politiske liv har vi interviewet tre unge kandidater til Europa-Parlamentet. Den radikale Christian Kjølhede taler varmt for et ja til den fælles patentdomstol, mens Anders Vistisen, Dansk Folkeparti, og Malte Bang, Folkebevægelsen mod EU, anbefaler et nej.

Undertekster og synstolkning

Videoerne er tekstede på Youtube med tekst, der kan slås til og fra efter brugerens ønske.

De findes også i en version med supplerende speak til blinde og svagtseende. Se nederst her på siden.

FO-Aarhus præsenterer kortfilmene ved et offentligt møde mandag 28. april klokken 15.00-16.00 i Café Økogal, Vester Alle 8A, 8000 Aarhus C. Der er fri adgang.

Læs mere om patenter, den fælles EU patentdomstol
- og se kandidaterne til Europa-Parlamentet her:

Generelt om patenter: http://www.styrkdinide.dk/

Erhvervs- og Vækstministeriet: http://www.patentreformen.dk/

Patrade om patenter, patentdomstol m.v.: http://www.patrade.dk/

Patentdomstol for dummies (DR): http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/12/20/074400.htm

EU Siden: http://eusiden.dk/index.php/patentdomstolen/patentdomstolen

Europa-Nævnet: http://www.europa-naevnet.dk/

Kandidatlisten til Europa-Parlamentsvalget: http://www.europarl.dk/da/valg/ep-kandidater.html

Folketinget om partiernes politik: http://www.ft.dk/Demokrati/Partier.aspx

Videokanal om Europa-forhold: http://www.bideo.dk/

Links til De synstolkede videoer:

Introduktion: https://www.youtube.com/watch?v=llYnZ3ylNt0

Patentkontoret: https://www.youtube.com/watch?v=TBjqyVlNtmM

Koncernjuristen: https://www.youtube.com/watch?v=pIc38C0wlO4

Arkitema: https://www.youtube.com/watch?v=38k7fLB_0qQ

Christian Kjølhede (Radikale): https://www.youtube.com/watch?v=oPpcOeA_z1s

Anders Vistisen (DF): https://www.youtube.com/watch?v=CWQh34Y-gp8

Malte Bang (Folkebevægelsen): https://www.youtube.com/watch?v=LFjQZS96VAA