Diversity in Action

20. jun 2014

24. juni: Dialogworkshop med dialogvejledere fra Center for Konfliktløsning. Unge med dansk og anden etnisk baggrund mødes for at finde nye måder at være sammen på, uden at traditionelle forskelle i kultur, religion og etnicitet skal skabe skel.

Denne aften er der besøg af Dialogvejlederne, - en gruppe, der tager rundt og laver dialog-workshops om, hvordan man kan opnå gensidig respekt og forståelse - selv når man som udgangspunkt er uenig. Dialogvejlederne stammer fra Dialogambassadørerne, der rejste rundt i Mellemøsten og DK for at skabe interkulturel forståelse - i kølvandet af Muhammedkrisen. Aftenen er planlagt mhp. at danne en ny tværetnisk ungdomsforening ved navn Diversity in Action. Hvis du ønsker at deltage, kan du kontakte signeskovgaardkristensen@gmail.com. Det er gratis, helt uforpligtende og der bliver også serveret lidt mad.
Tilmeldingsfrist er 23. juni.

Arrangør er Diversity in Action og arrangementet afholdes i Vester Alle 8, 8000 Aarhus C og er støttet af FO-Aarhus' debatpulje.

 

Diversity in Action 

Kender du også til, at“unge med anden etnisk baggrund” er sammen med unge som dem selv, og “danske unge” er sam­men med andre danske unge? Synes du også, at det kan blive for meget med al den opsplitning? Vi er en gruppe unge, som har mærket virkninger af det på egen krop. Vi har været ramt af fordomme, følt os set ned på eller følt os usikre og haft modstand på “de andre”.

Det har vi fået nok af. Derfor vil vi gerne starte en tværetnisk ungdomsforening/klub/forening, hvor unge mødes på tværs af "dem og os" i lige, gensidige og lærerige møder, således at vi er med til at gøre vores fantastiske Danmark til det land, der kan få mangfoldighed til at fungere og blomstre i praksis. Det var Danmark, der først i hele verden fordømte Apartheid i Syd Afrika og Danmark afskaffede først slaveriet i hele verden i dansk Vestindiske kolonier. Det er en arv, som vi kan lade os inspirere af.

I foreningen skal der være aktiviteter og diskussioner og møder på tværs, som betyder at vi som medlemmer er et levende eksempel på, hvordan vi kommer ud over "dem-og-os-opsplitninger" og "dem og os holdninger". I praksis skal forskelle i religion, kultur og etnicitet blive lærerigt og udviklende!

Dem, som har mod og lyst på det, kan være del af projekter, som retter sig ud til verden også (f.eks. som D-factor ). Man kan også bare være med som medlem og deltage i foreningens interne aktiviteter. Vi er lige nu en mindre tværetnisk gruppe på 8 - 10 personer, der mødes og dels laver planlægning samt arbejder med internt i vores egen gruppe at nedbryde fordomme og vore egne “dem-og-os-holdninger” og arbejder med berøre tabuer på en åben og respektfuld måde.

Gruppen er endnu ved at etablere sig, og når det er sket regner vi med at invitere flere ind, som kunne være interesseret i at danne foreningen - sandsynligvis ved at lave 3 -4 -dialog/debat-arrangementer.

Et arrangement kan bestå af fællesspisning, hyggesnak, og oplæg fra en kendt ressourceperson/aktiv indenfor integrationsområdet, der via et oplæg kan bidrage med ideer til dannelse af foreningen, men det er endnu ikke afgjort.

Ud fra de erfaringer skal vi danne foreningen endeligt - m. vision, mål, vedtægter, organsiation osv.. Vi håber, at det bliver i oktober/november 2014.

 

Hvad giver det at mødes på tværs af "dem og os"?

Frederik Trier Petersen, dansk oprindelse:

Jeg tror faktisk at der har været mere plads til mig, som den jeg er, i D-factor hvor der er mange unge med anden etnisk baggrund end i rene danske teatergrupper, som jeg tidligere har været sammen med.

Ligia Maracu, rumænsk oprindelse:

I D-factor har jeg lært at man aldrig skal tage en forudfattet holdning. Ikke dømme ud fra det umiddelbare udseende eller ud fra nogle stereotype forestillinger. Man kan virkelig være gode venner på tværs af alder, køn, nationalitet og religion! Det har ændret mit syn på de lande, som de forskellige mennesker kommer fra. Jeg havde aldrig forestillet mig at D-factor kunne ændre mit syn på tingene så meget.

Reza Wali, afghansk oprindelse:

I D-factor gruppen er vi alle sammen meget forskellige, men vi kan alligevel enes og er åbne overfor hinanden. Der er plads til alle og vi respekterer hinanden. Det er lærerigt at vi kan skabe så meget fællesskab.

Ane Joy Fokdal, dansk oprindelse:

Jeg begynder at mærke, hvor vigtigt det er, at jeg føler mig som mere end dansk. Vi er alle del af denne verden, uanset om vi bor i Afrika, Rusland eller Danmark. Midt i en globaliseret verden, bliver vi nødt til at tænke på os selv som del af noget større, hvor forskel på hudfarve, landegrænser og kultur ikke betyder så meget.

“Vi må acceptere at religion- og kulturforskelle er der og give gyldighed til hinandens opfattelser. I stedet for at prøve at benægte og prøve at ændre hinanden må vi indse, at der er forskelle, og at det er godt nok”!

Som ung rejser du ofte ud i verden og har oplevelser og møder med andre kulturer, som udvikler og danner dig som menneske. Men hvorfor ikke få den slags oplevelser her i Århus?

Måske har du haft en følelse af, at “de andre” virker lukkede. Måske har du oplevet at blive set ned på og blive set på som anderledes. Men hvad nu hvis du kunne være sammen med unge på tværs af forskelle og føle dig accepteret som den, du er – uden at skulle lave om på dig selv? Kunne det ikke være dejligt at komme ud over “dem og os”, så fx hudfarve, religion eller ordlyden af vores navne ikke længere skaber adskillelse?

Støt den vision og meld dig!