Hjemløs - det er her jeg bor

20. sep 2012

Udstillingen i Den gamle By åbner 13. oktober og vises indtil 31. december. Støttes af FO-Aarhus' og Grønløkke Aftenskole/Tranbjergs debatpuljer.

Ulrik indretter et hjem i en baggård i Den Gamle By. Præcis som det vil se ud, hvilket som helst andet sted i Aarhus, han bosætter sig. Ulrik er hjemløs og i Den Gamle By kan I besøge hans midlertidige bolig og fornemme, hvordan man bor og lever, når man ikke har fast adresse og tag over hovedet. Ulrik kontaktede selv Den Gamle By, og spurgte om vi kunne tænke os at fortælle om de hjemløses boligforhold og levevilkår i dagens Danmark ved at udstille hans hjem. Vi takkede omgående ja, for hjemløses livsvilkår fylder ikke meget på de danske museer.

Peter Pedersen har gengivet Den Gamle Bys hjemløse-udstilling i Hus Forbi. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med den århusianske forening Oplysning om Gadeliv og værestedet Jægergårdsgade 107.

Projektet har modtaget støtte fra Kulturstyrelsens hastesum og FO-Aarhus' Debatpulje.

Arrangementer

13. og 14. oktober
Mød personerne bag udstillingen Hjemløs - det er her jeg bor.

17. oktober
Deltag i en Poverty Walk og oplev Aarhus fra en helt anden vinkel med hjemløse som guider.

Tal og fakta om hjemløshed
• I Danmark var 5. 290 mennesker berørt af hjemløshed i 2011. Antallet er steget fra 4.998 i 2009. Der er betydelig usikkerhed om tallene.
• Cirka halvdelen af landets hjemløse opholder sig i hovedstadsområdet.
• I Aarhus var der 588 hjemløse i 2011.
• Der opholder sig omkring 178 hjemløse personer sig i Odense, 231 i Aalborg, 1053 i mellemstore provinsbyer og 502 i mindre provinsbyer.
• Psykisk sygdom, misbrug, økonomiske problemer, udsættelse og boligmangel er hyppige årsager til hjemløshed.
Kilde Statens Nationale Forskningscenter for velfærd