Frederiksgade - Aarhus julegade

13. dec 2012

Idébutikkens leder har en vision for Frederiksgades fremtid

Af Hans Henrik Pedersen

"Projektet "Jul i Frederiksgade anno 2012" startede så småt i tankerne under "Grøn Gade" projektet i Aarhus Festuge. Al den energi og det gode initiativ kunne jeg godt tænke mig at bygge videre på," fortæller Daniel Walsh, leder af FO-Aarhus' Idébutik i Frederiksgade 78.

"Jeg udarbejdede et projektforslag, hvor jeg, efter at have snakket med de erhvervsdrivende i Frederiksgade om godt og skidt ved festugeprojektet, fik næsten 40 af dem med".

Hør om Daniels tanker om Frederiksgade som julegade - og se billeder af den smukt pyntede gade:

Frederiksgade er blevet trist. Noget må gøres for at vende udviklingen, synes Daniel Walsh. To butikker mere lukkede 1. december, og butikken, der sælger Hästens senge, lukker nu også.


julegade96
Frederiksgade skal være mere end bare en gennemgangsgade, mener Daniel Walsh.

Udlejere, erhvervsdrivende og kommunen bakker op
Der var ni tomme butikker i Frederiksgade, da Daniel Walsh startede på juleprojektet.

Disse butikker, svarende til 1500 kvadratmeter, så han gerne alle fyldt op til jul. Efter et møde med stadsarkitekten i Aarhus Kommune blev Idébutikkens leder inviteret op til en projektgruppe, hvor de fleste var ejere af matrikler i Frederiksgade.

julegade01
Daniel foran Idébutikken, som er krumtap i Frederiksgadeprojektet her op til jul

"Med kommunen i ryggen fik jeg kaldt nogle af de helt store ejere til møde, og det lykkedes at få rådighed over lokalerne, der tidligere husede Edge, Raahauge, den tidligere dyrehandel i kælderen, nummer 42 - og endelig den forhenværende Sportsmasterbutik," fortsætter Daniel Walsh.

Siden november har Mette Kjær Hansen og Daniel Walsh fra Idébutikken puklet på for at få fremskaffet nogle kvalitetsvarer ind i de tomme butikker - og ikke mindst få nogle folk ind, som er stolte af deres håndværk, så kunderne i butikken får en historie med hjem om varerne og de mennesker, som har fremstillet dem.

By-basar med dejlige fødevarer
Med inspiration fra torvehallerne i København og Food Festival i Aarhus var ønsket at lave en vinter Food Festival eller en by-basar, hvor nogle af alle de kreative talenter samles. Folk som ikke normalt har et udstillingsvindue.

julegade03
Det har været vigtigt for projektmagerne at samle fødevareleverandører med produkter af høj kvalitet
julegade02

Kommunikationen med den oprindeligt tænkte samarbejdspartner var ikke optimal, så en uge før søsætning af projektet måtte findes nye leverandører og aktører.

"Vi fik kontaktet Restaurant Dauphine, som vi havde snakket med tidligere. Vi fik dem inddraget på den måde, at de fik alle deres leverandører ind at stå i basaren i den gamle Edge og Raahauge. Også Den Gamle By var frisk på at flytte en stor del af sit sortiment ind i en julestue i Frederiksgade, og i den gamle dyrehandel indrettes pop-up atelier/galleri".

Pop-up butikker i Sportsmaster
Den store butik, der tidligere husede Sportsmaster, rummer nu flere pop-up butikker - håndværk, kulinariske specialiteter m.v. Kofoeds Skole har været der med julegavebasar (efter nogle dage i Idébutikken), der er folk, som laver tasker af genbrugsmaterialer, nogle sælger italienske produkter, og såvel Århus Designskole som Peter Sabroe Seminarium har holdt workshops for en masse børn.

julegade04
Det kan man da kalde et kødben!

Gennem bidrag fra de eksisterende butikker og andre erhvervsdrivende i Frederiksgade (cirka 40 i alt) har projektgruppen investeret i julepynt til opsætning i de 18 wirer, som er spændt op mellem bygningerne i Frederiksgade.

"Frederiksgade er en historisk gade i Aarhus. Mange har et forhold til den. De gik her, da de var børn, de har handlet og er kede af, at Frederiksgade har tabt til gågaden og måske også Bruhns Galleri. Derfor har mange støttet projektet, bl.a. med gode priser på nogle af de nødvendige indkøb til oppyntningen her op til jul," bemærker Daniel Walsh.

Frederiksgade kan drive det videre
Idébutikkens ildsjæl er glad for opbakningen fra gadens erhvervsdrivende, for han har en vision om at gøre Frederiksgade til Aarhus julegade. Hør ham fortælle om sine tanker for at brande Frederiksgade på at være Aarhus julegade - og på længere sigt en grøn, bæredygtig gade med fx hængende haver, delikatessebutikker m.v.

Daniel Walsh vil i hvert fald gøre sit til at vende stemningen i Frederiksgade - på kort sigt i forhold til at gøre Frederiksgade til julegade, på længere sigt med henblik på at gøre gaden mere attraktiv. Gerne med inspiration fra de københavnske torvehaller.


julegade05
Frederiksgade skal brande sig på kvalitet - fx gode fødevarer, foreslår Daniel Walsh.

Mette Kjær Hansen og Daniel Walsh arbejder (ved siden af studierne i oplevelsesøkonomi) på næsten fuld tid for at bane vejen for at vende stemningen i Frederiksgade.

De vil gerne få sat handling bag visionerne og ønskerne - på kort og længere sigt og håber, at de handlende, Aarhus Kommune og andre gode kræfter vil være med til at skubbe på, så udviklingen vendes.

LINKS:

Tidligere artikler om juleprojektet og om Frederiksgade som Grøn Gade:

http://www.fo-aarhus.dk/nyheder/2012/en-hemmelig-klub-i-nummer-50/

http://www.fo-aarhus.dk/nyheder/2012/basar-fortsaetter-i-pop-up-butik/

http://www.fo-aarhus.dk/nyheder/2012/officiel-aabning-af-den-groenne-frederiksgade/

Idébutikkens hjemmeside: http://idebutikken.net/