Kunstkonkurrence

11. okt 2011

Vinderen af den indendørs udsmykning blev Tina Louise Hunderup, der vandt 30.000 kr., og vinderne af den udendørs udsmykning blev John Stephansen og Vibeka Andersen fra Quasiart, der vandt 20.000 kr. Præmerne blev overrakt af rådmændene Marc Perera og Jacob Bundsgaard Johansen ved en lille reception den 1. dec.

Sidste efterår udskrev FO-Aarhus en konkurrence om udsmykning af sine nye administrationslokaler i FO-byen, Frederiksgade 78C. Efter fristen for aflevering af forslag har dommerkommitteen, med nuværende kulturrådmand Marc Perera og tidl. kulturrådmand Jakob Bundsgaard, besluttet sig for vindere i konkurrencen, og afsløring af disse samt præmieoverrækkelse fandt sted i FO-byen, Café Nicolai, Vester Alle 8 onsdag den 1. dec. kl. 14.30.

Opgave 1 og 2: Udsmykning af glaspartier og bue på endevæg i storrumskontor
Vinderen er Tina Louise Hunderup, der får en præmie på 30.000 kr. 

Opgaven:
FO-Aarhus' administration er flyttet ind i kontorlokaler med mange glasvægge og døre. Disse kan være svære for f.eks. sindslidende og personer med downs syndrom at få øje på og dermed undgå at støde ind i.
I storrumskontoret i administrationslokalerne er der på endevæggen markeret en meget stor og høj bue, hvor vi gerne vil have en eller anden form for udsmykning. Udsmykningen må gerne bryde buens rammer og må gerne hænge sammen med evt. kunst på gulvet/i rummet umiddelbart foran væggen.

Rådmand Marc Perera sagde i sin begrundelse for valget af Tinas forslag, at det er noget, der passer til hverdagen, og som man kan holde ud at se på og arbejde i hver dag samtidig med, at det hele tiden er muligt at finde noget nyt i motiverne.

Se Tinas vinderforslag her: 1, 2, 3, 4.

Opgave 3: Udendørs udsmykning
Vinderne er John Stephansen og Vibeka Andersen fra Quasiart, der får en præmie på 20.000 kr. 

Opgaven:
Vi ønsker en kunstnerisk udsmykning, der i overført forstand "sammenbinder" 2 bygninger i baggården til Frederiksgade 78. Dvs. giver det indtryk, at bygningerne så at sige indholdsmæssigt hører sammen. Udsmykningen kan indeholde en overdækning, men det er ikke en betingelse.

Rådmand Jacob Bundsgaard Johansen sagde i sin begrundelse for valget af Johns og Vibekas forslag, at det er med til at skabe perspektiv og sammenhængskraft mellem bygningerne i FO-byen, og at det uden ord fortæller en historie. Samtidig roste han alle de indkomne forslag, og vinderne kunne være stolte af at blive udvalgt mellem de mange kvalificerede bud.

Se Johns og Vibekas vinderforslag her
kunst k

Til toppen