Besparelse veksles til kontant støtte

20. dec 2011

Igen i år bruger FO-Aarhus email når venner, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser skal have den traditionelle julehilsen. Det giver en god besparelse på FO-Aarhus´ portoudgifter, og denne besparelse går ubeskåret videre til gode formål.

 I år udgør besparelsen 12.000 kr. og pengene uddeles i tre portioner á 4.000 kr.

Kvindehuset i Viby betænkes med støtte til en udflugt til Silkeborg Museum for ældre minoritetskvinder. Flere forskellige grupper, herunder Musik- og Medieværkstedet, Lyngåskolen og Arvid Holm, indsamlede tidligere på året godt 20.000 kr. til tsunamiofre og sent udviklede i Japan og dette beløb forøger portopuljen nu med yderligere 4.000 kr. Endelig får Kofoeds Skole midler til at afholde juleaften for deres elever.

Kvindehuset

 "Det er en stor glæde for mig, at vi med disse midler kan gøre nytte for udsatte og svage grupper" siger skoleleder Torben Dreier.   

 "En gruppe frivillige omkring Kofoeds skole har påtaget sig at arrangere en juleaften for folk, der har det svært i deres dagligdag og for hvem julen er en tid, hvor deres problemer bliver ekstra smertefulde. Dét initiativ har vi ment skulle støttes, og jeg håber, at vi måske kan medvirke til, at Kofoeds Skole fremover selv kan gøre arrangementet til en tradition."

Kofoeds Skole

 "At vi giver til Kvindehuset skyldes at et af bestyrelsens medlemmer har besøgt stedet, og var utrolig imponeret over det store arbejde man udfører, især i forhold til kvinder, der tilhører etniske minoriteter."

 "Den samme evne og vilje til at gøre noget ved egen situation synes FO-Aarhus´ bestyrelse skal honoreres med tildelingen til Musik- og Medieværkstedet. Det er fantastisk, at en gruppe med indlæringsvanskeligheder, der ikke er særlig synlige i hverdagen, tager initiativ til at samle ind til folk i Japan med samme svagheder.  At vi bidrager til Musik- og Medieværkstedets i forvejen flotte indsamlingsresultat håber jeg de vil se som et skulderklap", siger Torben Dreier.

Japan

Pengene blev overrakt af folketingsmedlem Liv Holm Andersen (R), rådmand Hans Halvorsen(S) og medlem af FO-Aarhus' bestyrelse Inge Vorre Bardino den 22. dec. kl. 11.00 i Café Nicolai i FO-byen.

 Sidste år var det ADHD Foreningen og Hus Forbi, der hver modtog 5.000 kr.

 For yderligere oplysninger kontakt skoleleder Torben Dreier på 2220 4955.