Halvorsen deler penge ud

11. okt 2011

Den 22. dec. kl. 12.00 overrakte rådmand Hans Halvorsen 2 checks, en til ADHD-foreningen i Aarhus og en til Hus Forbi, på vegne af FO-Aarhus. Det foregik i ventesalen ved siden af det lille modeltog på Aarhus Banegård

halvorsen

FO-Aarhus' bestyrelse har igen i år besluttet at udsende julehilsner pr. mail og derved spare porto. I år spares der 10.000 kr. Vi efterlyste derfor idéer til gode formål og værdigt trængende modtagere til disse penge og et af de mange forslag kom fra rådmand Hans Halvorsen, nemlig ADHD-foreningen i Aarhus. Så årets beløb fordeles med 5.000 kr. til den lokale ADHD-forening og 5.000 kr. til Hus Forbi, som var et af de andre indkomne forslag.

halvorsen 2

ADHD-foreningen
ADHD-foreningens formål er at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.
Tidlig indsats er vigtig for at kunne forebygge udvikling af andre typer psykiske eller sociale problemer. Med en tidlig indsats kan børn og voksne hjælpes på præcis den måde, der skal til for at de kan deltage i almindelige aktiviteter i samfundet.
Funktionsnedsættelser bliver kun til handicap hvis ikke de mødes med forståelse, forebyggelse og helhedsorienteret indsats.
ADHD kan give vanskeligheder i livet. Men mennesker med ADHD er forskellige, og indeholder dermed også mange muligheder og ressourcer, som kan udnyttes positivt, hvis de bliver set. At leve et liv med kvalitet handler om at kunne udnytte sine styrker og at få hjælp til at håndtere sine svagheder.

Hus Forbi
Hus Forbi tjener et dobbelt formål

  • At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne. Hus Forbi er med andre ord deres talerør og skal sætte deres holdninger, behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed.
  • At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. For mange er det at sælge Hus Forbi et værdigt alternativ til tiggeri eller kriminalitet, fordi de her tjener penge på 'lovlig' vis ved at sælge et produkt - avisen - som de kan stå inde for.


I forbindelse med overrækkelsen af pengene roste Hans Halvorsen de to organisationers store indsats på hver deres område. Desværre  indsatser, der er hårdt brug for i dagens Danmark.

Til toppen