Forældrekurser

02. nov 2011

DANSK OG MATEMATIK FOR FORÆLDRE - lær at hjælpe dit barn med lektierne. Så er EDUCTOR og FO-Aarhus klar med gratis forældreundervisning i foråret 2010. Forældreundervisning giver forældre mulighed for at komme tættere på børnenes hverdag med lektielæsning og skolegang.

En del forældre har brug for en opdatering på de aktuelle faglige problematikker, som deres børn sidder med. Vi oplever, at undervisningen er en gevinst for mange parter: Elev, forælder, skole, lærer osv.

De kompetencer, forældrene tilegner sig på kurset, fører ikke blot til bedre lektiehjælp, men giver også forældrene redskaber til brug i andre forbindelser.
Undervisningen tager udgangspunkt i forældrenes ønsker og behov, elevernes undervisningsmateriale og konkrete problemstillinger.

Forældreundervisningen gennemføres som Forberedende Voksen Undervisning (FVU). Læs eventuelt mere om FVU på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk