Studenterrabat

02. nov 2011

Studenterrabatten på aftenskolerne bliver pr. 1. aug. 2009 udvidet til også at gælde om aftenen.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye Sports- & Fritidspolitik sker der en forøgelse af bevillingen til studenter- og lærlingerabat, således at den nu ikke mere er begrænset indtil kl. 18.00, men også gives i aftentimerne.