FVU i Rosenhøj

02. nov 2011

Boligforeningen Aarhus Omegns afdeling Rosenhøj, Søndervangskolen, Jobrotation i Aarhus Amt og FO-Aarhus er gået sammen om at prøve at optimere uddannelsesniveauet i Rosenhøj-området - og det tegner til at blive en stor succes.

Rådmand Torben Brandi udtaler, at det er godt at man lokalt tager initiativ til at igangsætte sprogundervisning for områdets beboere. Beboerforeningen Rosenhøj har gennemført en

husstandsomdeling af en FVU-pjece i området og en af magnetskolerne i området, Søndervangskolen, er gået positivt ind i samarbejdet for at få givet tilbudet om FVUundervisning til så mange af forældrene som muligt.

Dette ihærdige arbejde har foreløbig resulteret i 3 velbesøgte informationsmøder for forældre på Søndervangskolen med bistand fra deres modersmålslærere: et tyrkisk, et somalisk og et afghansk møde med op til 60 deltagere på hver.

Forretningsfører Leif Jensen fra Boligforeningen Rosenhøj fortæller, at de satte arbejdet i gang før sommerferien i år, hvor de omdelte pjecer til samtlige beboere, og nu kan man så høste frugterne af indsatsen med at nå ud til alle husstande. Boligforeningen har desuden indrettet et edb-lokale, som stilles gratis til rådighed for undervisningen og deltagerne.

Leif Jensen oplyser endvidere, at FVU-undervisningen er en del af en tre-trins-raket i området:

  1. Forbedringer af det danske sprog.
  2. Forbedring af beskæftigelsen.
  3. Udvidelse af fritidsaktiviteter.

Som det tegner nu, ser det ud til at raketten er blevet godt affyret med første trin!

Skoleleder Torben Dreier fra FO-Aarhus fortæller, at der i sidste uge af november igangsættes en række FVU-hold med tilsammen 84 deltagere: både matematik- og danskhold - alle for flygtninge/indvandrerforældre i Rosenhøj- og Søndervangsområdet.

Vi er meget glade for og imponerede over den indsats, som både Boligforeningen Rosenhøj og Søndervangskolen har gjort i denne sag og vi er stolte af at være med i dette samarbejde, slutter Torben Dreier.

FVU = Forberedende Voksen-Undervisning
FVU er undervisning i dansk og matematik for personer, der ikke synes de fik nok ud af undervisningen i folkeskolen eller f.eks. voksne flygtninge og indvandrere, der ønsker at uddybe deres kundskaber som i dette tilfælde.

Dvs. de somaliske, tyrkiske, afghanske m.v. forældre får her chancen for at forbedre deres egne kundskaber, men samtidig bliver de bedre kvalificerede til at hjælpe og støtte deres børn med lektierne.

Hvis man ønsker mere at vide om FVU, kan man rette henvendelse til FO-Aarhus' FVUkonsulent Folmer Steensen på tlf. 2220 4980.

Kontaktpersoner
Rådmand Torben Brandi, tlf. 8940 2380
Forretningsfører for Boligforeningen Rosenhøj Leif Jensen, tlf. 8734 4141
Skoleleder Torben Dreier i FO-Aarhus, tlf. 8746 4531
FVU-konsulent Folmer Steensen, tlf. 2220 4980

Alle Aarhusianske forældre med børn i de mindre klasser vil i løbet af september få tilbud om matematikundervisning for forældre. Et af målene er, at forældrene bedre skal kunne hjælpe deres børn med lektierne, og ifølge Torben Dreier fra FO-Aahus er det første gang så mange forældre får så målrettet et tilbud via deres børns skole.

Formand for forældreorganisationen Skole og Samfund har formand Thomas Damkjær Petersen kalder undervisningen af forældre en rigtig god idé.

Ud over matematik vil Frydenlundskolen i Aarhus vil som formentlig den første i landet tilbyde forældrene til skolens elever undervisning i både dansk og matematik.

/ritzau/

Læs mere om FVU HER

 Til toppen