Multimedie-demo

Multimedie-demo til sprogundervisning: 825 kr. + moms.

Foreløbig tilbyder ES sprog denne nye mulighed i engelsk og tysk med individuel undervisning på alle trin. Se mere på www.essprog.dk, hvor man også gratis kan få et kig på en mini-demo.

Henvendelse sker til Jette Bach, tlf. 87 46 45 50 eller via mail: jb@es-sprog.dk

Multimedie-demo