Enkeltstående arrangementer

 

 

 

2. februar kl. 19-21.00 i Stiften Loungen i FO-byen, Frederiksgade 78B
Debat om børne- og ungeområdets fremtid og generalforsamling i din forældreorganisation

Alle forældre med børn i dagtilbud, SFO og klub/ungdomsskole kunne deltage. Der var også inviteret samarbejdspartnere og århusianske organisationer, som arbejder med børn og ungeområdet. Alle der interesserer sig for udviklingen i vores dagtilbud, SFOer og klubber var velkomne.

Vi håbede på at de oplæg, der var sat på dagsordenen ville give anledning til en spændende og åben debat om de vilkår, som vi forældre oplever at vores børn møder i de pædagogiske tilbud i Aarhus kommune. 

Generalforsamlingen forventedes overstået kl. 20.30 herefter var debatten åben for alle.

Debatarrangementet var støttet af FOAarhus

Generalforsamlingen var for alle forældre med børn i dagtilbud, SFO og klub i Århus. 

Dagsorden til ÅFOs generalforsamling 19.00-20.30
1. Velkomst og præsentation af bestyrelsesmedlemmer fra ÅFO
2. Kort om ÅFO v. Mette Bach Larsen, daglig leder
3. Bestyrelsens beretning v. Morten Bowman, formand
4. Godkendelse af årsregnskab 2015 og budget for 2016 v. Kasserer Anders Jensen 
5. Diskussion og vedtagelse af nye vedtægter (forslag nedenfor)
6. Fastsættelse af kontingent for medlemskab gældende fra 2017
(kontingent fastholdes på nuværende niveau: 15 kr. pr barn pr år i dagtilbud og 11 kr. pr barn pr år  i SFO)
7. Louise Ydeman: om netværket for de selvejende
8. Line Thorndal fra Hårup-Elev dagtilbud: om samarbejde mellem dagtilbudsbestyrelser
9. Lone Norlander Smith fra Børne- og Ungerådet fortæller om deres arbejde
10.Valg til bestyrelsen: Der skal vælges 11 bestyrelsesmedlemmer og 7 suppleanter. Af den siddende bestyrelse ønsker 5 genvalg. 
11. Evt.

Herefter Åben debat

Børne og ungeområdets fremtid - hvilken virkelighed venter? - Status for Århus Kommunes budget.

Møderne afholdes i Stiften Loungen i FO-byen, Frederiksgade 78B.

 

4. febr. kl. 19.00: Inge-Lise Rauhe fortæller om ONE STEP, der er en lille NGO med hjemsted i Aarhus. Den har eksisteret i 15 år og Inge-Lise, der har været med fra starten, vil under sit oplæg beskrive, hvordan One Step arbejder. Herunder selvfølgelig, hvordan organisationen gennem årene har samarbejdet med enkeltpersoner og projekter i Seniorer uden Grænser.

Efter kaffepausen er der debat. Man er også velkommen, selvom man ikke er medlem af Seniorer uden Grænser. 

 

22. febr. kl. 20.00 på Folkestedet, Carl Blochsgade

Danseteatret Fodfæste arrangerede i samarbejde med Lynhistorier
forestilling og LYNhistorier Special påFolkestedet i Århus.

Folkestedet i Århus mandag d. 22. feb. 2016 kl. 20.

Aftenens debat vil være i form af historiefortælling og have temaer inspireret af forestillingen.

DÆMON I SKJUL; KVINDE PÅSPRING er en dansefortælling 

om hvordan livet bliver suget ud af en,

om længlsen efter at være levende, 

om at finde hovedrollen i sit eget liv,

om at trække ens indre dæmon frem i lyset.
 

“Arbejdet med DÆMON I SKJUL; KVINDE PÅSPRING har været et livtag med min indre dæmon; og det at give den form. Der er fænomener og kræfter, som jeg ikke kan regne ud, –men som jeg kan danse ud. For at skabe forestillingen, har det derfor været nødvendigt at samarbejde med healer Ann-Louise Ulsted.”Pernille Overø 

Publikum skriver: “Det var en stærk sanselig oplevelse. Fuld af poesi –en perlerække af små, overraskende provokationer. Livet og performance om livet bliver let manerligt og insisterende, synes jeg. Men i denne forestilling føltes dans, musik og fortælling netop som den sande puls. Åndedrættet –ilten i vort blod. Ja, en hyldest til“beeing in the world”. Marianne Bindslev, Skagen

DÆMON I SKJUL; KVINDE PÅSPRING havde premiere i 2013. Efter danser Pernille Overøhar haft kræft og har konfronteret sig selv med hendes indre dæmon igen, med kræften og angsten både for at døog for at leve, er forestillingen blevet meget aktuel igen. Vi har derfor opdateret DÆMON I SKJUL; KVINDE PÅSPRING til foråret 2016.

LYNHISTORIER efter forestillingen DÆMON I SKJUL; KVINDE PÅSPRING


Efter forestillingen giver vi plads til nogle af de historier DÆMON I SKJUL; KVINDE PÅSPRING vækker hos publikum. Underfundige, hverdagsagtige, triste og alt muligt andet. Den eneste forudsætning er, at alle lige har oplevet forestillingen “DÆMON I SKJUL; KVINDE PÅSPRING.”

Cecilia Krill fra Lynhistorier vil være vært for aftenens Lynhistorier Special.

Lynhistorier efter forestillingen er et ud af en række eksperimenter, der sigter mod at udvikle et ny form for publikumssamtaler og en "forlænget" dialog med teatret. www.lynhistorier.dk


DANS Pernille Overø, MUSIK Jens Balder, INSTRUKTION Ann-Louise Ulsted og G.H. Soto 

www.fodfaeste-dans.dk

 

1. marts kl. 19.00 i Stiften Loungen: Bogen er mit våben

Foredrag: Fra Palæstina til Danmark - ung forfatter, opfinder og aktivist

17-årige Asar Jaradat er kendt som taler ved Palæstina-arrangementer i Aarhus, hvor hun har bevæget mange med sine digte. Hun har desuden skrevet en roman om en ung kvinde, der i Palæstina må kæmpe for kærligheden, uddannelsen og selvstændigheden.

Som vinder i en videnskabelig konkurrence har Asar udstillet sin opfindelse i Washington med et ophold hos NASA. Senest har hun været en af hovedtalerne ved en international ungdoms-konference i Japan, præsenteret som ”forfatter, opfinder og ungdoms-aktivist”.

Mød Asar Jaradat. Hør hende berette (på engelsk) om opvæksten i Palæstina, tiden som studerende på Langkær Gymnasium i Aarhus, forfatterskab, opfindelser, ungdoms-aktivisme og meget andet.

 

Det gamle Gasværk

9. marts kl. 19.30: Tom Buk Swienty fortæller om sit forfatterskab.

20. april kl. 19.30: Vagn Særkjær fortæller om sine rejser og ophold i udlandet.

Sted: Det gamle Gasværk, Byleddet 2C, 8220 Brabrand

Kontaktperson: Esben Andersen, tlf. 60 84 26 83

 

Aarhus – FO-Byen- Sjældne-march 28. febr.

I Aarhus har en gruppe frivillige arrangeret en Sjældne-march i Aarhus midtby ved FO-byen. Det er en tur på ca. 3,5 km med indlagt quiz og efterfølgende uddeling af præmier. Marchen er kørestolsegnet, og der er adgang for alle.

Programmet for dagen vil se således ud:

11.30 – uddeling af start pakker ved FO-byen

12.00 – taler og opvarmning

12.15 – Sjældne-March sættes i gang

13.00 – pause på Dokk1, inkl fællesbillede

13.30 – samling og afgang fra Dokk1

14.25 – Let forplejning og uddeling af præmier ved FO-byen

Sjældne-dagen er en international opmærksomhedsdag for sjældne sygdomme og handicap. I Danmark markeres dagen stort, når skudåret bringer den sjældne dato, den 29. Februar, med sig. I den anledning vil Sjældne Diagnoser gerne invitere alle til Sjældne-marchen d. 28. februar i FO-Aarhus.
Paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser vil i 2016 sætte spot på vilkårene for de 30.000 – 50.000 personer, som lever med sjældne sygdomme og handicap i Danmark.
Kom derfor og vær med når Sjældne Diagnoser markere dagen med Sjældne-marchen i Århus og skab fokus på de sjældne.

En række sponsorere har valgt at støtte arrangementet, og alle deltagere kan derfor tilbydes en let forplejning på dagen. Der vil også være medaljer til alle børn, der gennemfører marchen. Hospitalsklovnen Sally følger med på ruten sammen med Anders Kühnau, der er formand for hospitalsudvalget i Region Midt.

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje.

Kronprinsesse Mary støtter Sjældne-løbet: http://sjaeldnediagnoser.dk/hkh-kronprinsesse-mary-stoetter-sjaeldne-loebet/ 

https://www.facebook.com/events/1667685476823502/

 

21. marts kl. 19-21.00: Flygtninge - krise eller mulighed?
Introduktion v/John Frølich, lektor i EU-journalistik
Oplæg: Jens Rohde (B), medlem af Europa Parlamentet
Oplæg: Stig Christensen, Integrationsfagchef, Dansk Flygtningehjælp
Debat
Sted: Café Nicolai, Vester Alle 8, FO-byen, 8000 Aarhus C

Arrangeret af Europabevægelsen
Støttet af EU-Nævnet og FO-Aarhus

 

4. april: Borgermøde om flygtninge i FO-byen:

EUs og Danmarks flygtningepolitik handler for øjeblikket meget om, hvordan vi mest effektivt holder "de fremmede" ude. Det radikale Venstre i Aarhus ser anderledes på det komplekse spørgsmål og inviterer nu til et debatmøde for alle interesserede.

Det foregår mandag den 4. april kl. 19-21.30 i FO-Byen, foredragssalen, Vester Alle 8.

Spørgsmålene denne aften er:

Isolation eller integration?
Grænsebomme eller europæisk fordeling af flygtninge?
Teltlejre eller boliger?


Arrangørerne samler borgere, frivillige, eksperter, organisationer og politikere for at finde fælles svar: Konkrete bud på, hvordan vi bedst vender udfordringer til
muligheder. Ideer til, hvad vi kan gøre sammen lokalt, nationalt og
internationalt.

Panelet på debatmødet består af:

• Anne La Cour, asylchef i Røde Kors i Danmark
• Karin Aaen, informationschef i UNICEF
• Jens Rohde, medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre
• Morten Østergaard, politisk leder for Radikale Venstre
• Rabih Azad-Ahmad, rådmand, Radikale Venstre
• Mads Nygaard, Venligboerne


 

26. maj i Kvinde-turne i FO-byen, Vester Alle 8:

Fællesskab og forbilleder

Kvindeturné i almene boligområder skal sætte fokus på kvindelige fællesskaber på tværs af kultur og religion.

Personlige fortællinger fra to oplægsholdere om deres egne, kvindelige forbilleder er oplægget til, at de deltagende kvinder selv kommer med deres egen historie inden for rammen.

Derefter er der dialog om andre emner, herunder om kvinders muligheder og forpligtelser i Danmark i dag – og om hvad kvinder kan lære af hinanden, når de gælder at stræbe efter sine drømme (hvor forskellige de så ellers kan være).

Det er vigtigt, at arrangementet udfoldes i en stemning af ligeværdighed og gensidig respekt. Oplægsholderne lægger ud for at sætte rammen, men deltagernes egne historier er lige så væsentlige.

Medvirkende: Sofie Carsten Nielsen og en bydelsmor.

Arrangører: Bydelsmødrene og Det radikale Venstre.

 

Søndag den 5. juni fejrer Aarhus Radikale Vælgerforening Grundlovsdag med et arrangement, som er åbent for alle medlemmer. Morten Østergaard vil holde en grundlovstale, og vi håber at vores nyslåede folketingskandidater også vil bidrage med en tale.

Vi håber på godt vejr, og har lagt arrangementet i Den Hængende Have i FO-Byen. Her kan vi være i det fri i hyggelige omgivelser. Grundlovsarrangementet starter kl. 15.30.

Vi giver en kop kaffe og te til talerne.

Efter talerne lægger vælgerforeningen op til fællesspisning. Vi sørger for, at der er tændt op i grillen. Så tag jeres picnic kurv med, og mad til grillen, hvis I har lyst. I skal også tage drikkevarer med selv, og gerne bestik og tallerkener.

20. juni: “Dinner with Danes”

Danish Food Cluster søgte værter/familier, der havde lyst til at invitere 2-3 konfer­encedeltagere på middag mandag d. 20. juni 2016. De perfekte værter er dem, som er åbne og nysgerrige i mødet med andre mennesker og kulturer og som har lysten til åbne sit hjem og byde på en middag.

Hvorfor “Dinner with Danes”?

Vi lever sammen i en global verden, hvor morgendagens udfordringer handler om samarbejde, tillid og respekt for

hinandens forskelligheder. Hvordan gør man dette? Man kan fx åbne sin dør og invitere indenfor til middag. Derfor vil vi gerne give deltagerne fra hele verden et indblik i den danske kultur og danskerne.

Hvem står bag topmødet?

Det er den globale organisation IFAMA og deres europæiske organisation, der står bag selve konferencen. IFAMA har de sidste 26 år arrangeret topmøder over hele verden for deres medlemmer, der alle arbejder med udvikling og innovation inden alle grene af fødevarer. Danish Food Cluster, der er vært ved konferencen, er en medlemsorganisation med kontor i Aarhus, der har til formål at styrke samarbejdet mellem virksomheder, forskning og politik indenfor fødevaresektoren.

Baggrundsviden for deltagerne til konferencen

Deltagerne på konferencen kom fra hele verden. Alle arbejder indenfor fødevarer på management niveau. Det være som forskere på universiteter, studerende og eller som ledere i internationale virksomheder. Alle taler engelsk.

Beskrivelse

Det var Danish Food Clusters ønske at alle parter fik en positiv, unik oplevelse, som alle kunne tage med resten af livet. Der var ikke noget krav til menuens omfang (antal retter, vine m.m.) – blot at det var lavet med ønsket om en god oplevelse med respekt for gæsternes præferencer for råvarer kød m.m. og evt. allergener.

Der var ingen krav om, hvor længe middagen skulle vare – blot at man som den gode vært sørgede for at ens gæster blev afhentet inden midda­gen og ikke mindst sørgede for, at de kom hjem til hotellet. For at alle kan se og gense oplevelsen, deles mindst et billede af middagen på enten Facebook, Instagram eller Twitter med #IFAMA2016.

FO-Aarhus inviterede 20 af konferencedeltagerne til middag i Stiften Loungen.

 

Denmark Lesotho Network afholder pitso d. 3. september 2016, hvor alle er velkomne.

DPE-projektgruppen får besøg af to personer fra Lesotho, nemlig direktør Sofonea Shale og en national animator fra DPE (Development Peace Education). DLN støtter DPE i deres arbejde for demokratisering og fredelig sameksistens, og i den forbindelse kommer de to DPE-ansatte til Danmark for at besøge diverse danske institutioner i den kategori. De skal være her i en uge, og de starter med nogle dage i Århus. I den anledning afholder vi pitso lørdag d. 3/9 i Århus. Mødet afholdes i Stiften Lounge i FO byen og er støttet af FO-Aarhus’ debatpulje.

Den første del af mødet kører partneren fra Lesotho  CISUs Accountability Tool igennem på DLN. Der må meget gerne være andre end bestyrelsen til stede.

Læs evt. mere her: www.lumela.dk

 

27. sept. kl. 16.-18.00 i Stiften Loungen: Borgerdialogmøde: Det gode liv – med og på trods af demens.

 

Baggrund. Aarhus Kommune skal have en lokal demenshandleplan, der skal føre os skridtet nærmere et demensvenligt samfund. Som del af realiseringen af et demensvenligt samfund har demenshandleplanen til formål at skabe de bedste rammer for et trygt og værdigt liv for mennesker med demens og deres pårørende.

 

Men for at skabe handling bag værdiladede ord som demensvenlighed, tryghed og værdighed må ordene først lades med værdi af de mennesker det handler om.

 

Derfor er processen frem mod en handleplan borgerdreven – drevet af de mennesker det handler om. Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende skal anerkendes som hverdagens eksperter med den levede erfaring. Kun med udgangspunkt i deres oplevede udfordringer og behov til demensområdet kan vi forme en kvalificeret handleplan, der imødekommer reelle behov.

 

Formål. Med dialogmøderne lægger vi op til, at alle borgere får mulighed for at sætte deres præg på demenshandleplanen.

 

Vi afholder i alt tre dialogmøder med et tema for hver (se evt. vedhæftede invitation – bl.a. bragt i Aarhus Stifttidende). 

 

Dialogmøderne forløber som samtalesaloner, hvor deltagerne i mindre grupper samtaler om udvalgte spørgsmål, med fokus på ønsker og visioner for demensområdet.

 

Hvert bord har en bordvært, der faciliterer samtalen ud fra spørgsmål, der er defineret med udgangspunkt i fokuspunkter fra interviews med mennesker med demens og deres pårørende.

 

Tema for 2. dialogmøde var Det Gode Liv – Med og på trods af demens. Kort fortalt dækker temaet over hverdagen. At bevare hverdagen, og alt det man holder af på trods af sygdommen. Både for mennesket med demens og for den pårørende.

 

Mødet blev indledt af rådmanden for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, der i sin tale bød velkommen og rammesætte dagens tema.  

 

Herefter var et kort oplæg af Poul Erik Jacobsen, der fortalte om hverdagen med sin hustru Gerda, der har Alzheimers. 

 

29. sept. kl. 19.30 på Kvindemuseet: Øget diversitet og mangfoldighed i dansk film. Arrangeret af Aarhus Filmværksted.

Oplægsholdere: Christina Rosendahl (instruktør og formand for Danse Filminstruktører), Kim Pedersen (formand for brancheforeningen Danske Biografer) og Jenny Lund Madsen (manuskriptforfatter og medl. af best. i Danske Dramatikere) = Aktionsgruppen for større diversitet i dansk film.

Desuden medvirker Maria Sloth, byrådsmedl. og formand for udv. for mangfoldighed og ligestilling i Aarhus Kommune.

Aktionsgruppen skal i oktober komme med konkrete anbefalinger, som skal øge diversiteten i dansk film og de er i Aarhus for at modtage input til arbejdet, så dette er chancen for at skabe forandring.

Groft sagt er fiktion præget af midaldrende hvide mænd med ondt i kærligheden og ikke særligt
stort publikum, og ligeså groft sagt er dansk dokumentarfilm præget af højintelligente unge kvinder,
der forstår at omfavne en global verden og dens problemer men næsten intet publikum har uden for
hovedstaden og kreative miljøer der i forvejen er enige.
Er der historier vi ikke får fortalt, og hvad er det der blokerer for dette? Hvorfor er det sådan, at
man helst skal tilhøre de højeste sociale klasser for at få støtte til at lave film i Danmark? Er der en
fremtid for dansk film, danske filmarbejdere, biograferne og publikum vi kan gøre både
kommercielt og menneskeligt stærkere og rigere end den er nu?
Det arbejdes der på for fuld drøn lige nu, og du kan berige det arbejde, når lederne af
aktionsgrupperne kigger forbi Kvindemuseet og fremlægger deres tanker til diskussion.

Aftenens ordstyrer er filminstruktør og direktør for Aarhus Filmværksted Aage Rais. 

Arrangementet er gratis og åbent for alle. Det er støttet af FO-Aarhus' debatpulje.

Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5.

 

Plastik i verdenshavene

I 2050 vil plastik fylde mere end fisk i verdenshavene. Det er en massiv miljømæssig udfordring som vi på EU-plan ikke kan lukke øjnene for. Hvad bliver der gjort, og hvad skal der gøres ved denne udfordring? Både på EU-plan og i Danmark.

Europabevægelsen Aarhus/Midtjylland sætter disse spørgsmål under lup - skal du med?

Tid: 5. december 2016 kl. 18:00

Sted: Stiften Lounge, Frederiksgade 78B, 8000 Aarhus C

Aftenen åbnes af Søren Winther Lundby, CEO Global Citizen

Verdenspremiere: Sang om plastikforbrug v. Allan Folmer, Aarhus Sangskriverværksted

Plastic change - om udfordringerne i verdenshavene v. Julie Larsen

Hvad gøres der i EU? v. Margrethe Auken, MEP (SF)

Hvad gøres der i industrien og i Danmark? v. Thomas Dustrup, adm. Direktør, Plastindustrien.

 

Debat i  og spørgsmål fra salen. Arrangementet foregår på dansk.

Arrangementet er støttet af FO-Aarhus' debatpulje og Europanævnet