Kunstmyrer

10.000 kunstmyrer

Det drejer sig om udstillingen med titlen ANT’S WAY, som varer fra d. 2. oktober-29. november.

Titlen refererer såvel til ants/myrer som til A.N.T - Aktør-Netværks-Teorien af den franske stjerne–sociolog Bruno Latour.

Udstillinger i Aarhus Kunsthal: ”Do it” af Hans Ulrich Obrist / ICI og ”Ants’  Way” af Elvin Flamingo

 

Om værket: ANTS’ WAY er et banebrydende bio-kunstprojekt af den polske kunstner Elvin Flamingo. Projektet er planlagt til at vare indtil år 2034. I dette værk lever myrer i et miljø designet af kunstneren. De bebor glasinkubatorer, reagensglas og rør, der er forbundet som en del af et livsnødvendigt system, som sikrer myrernes overlevelse og muliggør deres beboelsesrum og kollektive aktiviteter.

På linje med post-humanismen og ny-materialismen undermineres natur-kultur dualismen såvel som det klassiske skel mellem en kunstners værkproduktion og skabelsen uden menneskelig indgriben. Spøgefulde refererencer til den franske sociolog Bruno Latours “Aktør-Netværk Teori” (ANT) er ikke tilfældig, men bidrager med brugbar indsigt i, hvordan “skabelse” finder sted i et netværk af flere aktører.

 

I samarbejde med FO-Aarhus og Aarhus Universitetsforlag inviterer vi til en række særarrangementer:

Fredag 30/10 kl. 16-17,00 i Kunsthal Aarhus: Myre-talk v/Mogens Gissel Nielsen og Elvin Flamingo

Kunsthal Aarhus præsenterer et særarrangement med myreeksperten Mogens Gissel Nielsen i dialog med Elvin Flamingo, kunstneren bag den nuværende udstilling ANTS’ WAY.

Menneskets fascination af myrearten skyldes den store lighed, der er imellem mennesker og myrer, mener Mogens Gissel Nielsen. Begge arter er organiseret i sociale samfund, hvor vi er afhængige af hinanden, og myretuen kan på mange måder sammenlignes med menneskets storbyer. I sin talk vil Mogens Gissel Nielsen fortælle om forskellige myrearters fantastiske måde at indrette deres tuer på. Kunstneren Elvin Flamingo vil fortælle om sit mangeårige arbejde med myrer og udstillingen ANTS’ WAY. Derefter vil Mogens Gissel Nielsen og Elvin Flamingo indlede en dialog, publikum er meget velkomne til at stille spørgsmål.

 

Lørdag 28/11 kl. 15.30 i Kunsthal Aarhus: ”Myren og mennesket” med bl.a. Hans Joachim Offenberg, forfatter til bogen Myrer i serien Tænkepauser. Offenberg vil tale i 45 minutter, hvorefter kunstneren Elvin Flamingo vil sige et par ord og åbne for en dialog med Offenberg.

Hør om myrernes forunderlige levevis og organisering i samfund med dronninger, slaver og kannibalisme. Myrerne har tilmed "opfundet" telekommunikation, landbrugsdrift og aktive solfangere. Og myrerne har tilpasset sig ekstreme forhold – f.eks. i kolonier under havet og i områder med permafrost.

Foredraget tager udgangspunkt i Tænkepausen "Myrer" fra Aarhus Universitetsforlag, som har været indstillet til Læsernes Bogpris 2014.

Arrangementet afholdes i forbindelse med udstillingen ANTS’ WAY og efter foredraget fortæller kunstner Elvin Flamingo om sit værk i dialog med Offenberg.

 

Torsdag 26/11 kl. 16.00: Den amoderne verden v/Finn Olesen

I forbindelse med udstillingen ANTS’ WAY inviterer Kunsthal Aarhus til et foredrag med Finn Olesen om den franske sociolog Bruno Latours ANT-teori. Aktør-Netværk-Teorien er en af inspirationerne til Elvin Flamingos mangeårige arbejde med myrer.

Den indflydelsesrige franske filosof og sociolog Bruno Latour skrev i 1991 en kontroversiel bog med titlen Vi har aldrig været moderne. I bogen gør han op med de store dikotomier i den moderne verden, der er præget af den teknologisk-videnskabelige tænkning: naturen over for samfundet, troen over for viden, mennesker over for tingene. Problemet er, at den slags omfattende dikotomier ikke kan forklare hybride fænomener som genmodificerede planter og dyr, huller i ozonlaget, xenotransplantationer, den globale opvarmning. Tilhører de naturen eller kulturen? Er de skabt naturligt, eller er de menneskeskabte fænomener?

Den moderne verden, skriver Latour, har, med naturvidenskaberne som sit vidensgrundlag, frembragt nogle uholdbare distinktioner, der slører forståelsen af de sammensatte aktiviteter, der til hver en tid foregår omkring os, - bag ryggen på den moderne verdens selvfremstilling. I den amoderne verden foregår mangfoldige ting på kryds og tværs af dikotomier og distinktioner. Vi taler bare ikke om denne omfattende, kollektive aktivitet, fordi vi insisterer på de kategoriale adskillelser, som den videnskabelige fornuft insisterer på.

I oplægget vil Finn Olesen uddybe Bruno Latours kritik og hans beskrivelser af det spraglede, kollektive liv bag ved de pæne, fornuftbaserede vægge, som er sat så pænt op i den moderne verden.

Finn Olesen er lektor, Ph.d. ved Informationsvidenskab på Aarhus Universitet og udddannet i Filosofi og Informationsvidenskab. Hans forskning fokuserer på filosofiske og sociologiske studier af teknologisk praksis, både generelt og  i sundhedsvæsenet, aktuelt med fokus på telemedicinsk praksis og velfærdsteknologi. Han har skrevet og redigeret en række artikler og bøger om teknologi, bl.a. 'ANT - beskrivelsen af heterogene aktør-netværk’ i Introduktion til STS - Science, Technology, Society (redigeret af C. Bruun Jensen, P. Lauritsen og F. Olesen) Hans Reitzels Forlag.