Ungdoms VM Sejlstævne

Ungdomsverdensmesterskab – Sejlstævne

Ungdoms VM for sejljoller og surfere blev afholdt på Århusbugten af ”Sailing Århus” fra 11.-18. juli. Med deltagelse af knap 400 sejlere, trænere og officials fra 60 nationer regnes dette mesterskab for at være et af de vigtigste sejlsportsarrangementer i verden. Sailing Århus var arrangør af stævnet og stod blandt andet for at engagere næsten 300 frivillige i arbejdet med stævnet. I samarbejde med Sailing Århus og med midler fra Dansk Sejlunion og Den Internationale Olympiske Komite, som tilsammen havde bevilliget 145.000 kr., fik stævnet en markant grøn profil. Marsvinet, som ofte ses i Århusbugten, var logo for de grønne tiltag ved stævnet. De forskellige grønne tiltag havde alle relation til vandmiljøet. Den grønne profil markerede over for sejlere, officials og de mange hundrede frivillige hjælpere, at i Danmark har vi et rent miljø, som vi gør meget for at bevare, og at den enkelte har et stort ansvar for at beskytte miljøet. Evalueringsrapport for stævnets grønne profil er vedlagt som bilag 2.