Hold rent i Aarhus Syd

Hold rent dag i Århus Syd

Hold rent arrangementet i Århus Syd er en fast tradition. I Mårslet var det 10. år i træk og i Solbjerg, Beder og Malling var det 8. år, der arrangeres hold rent-dag. Jubilæet blev fejret med trafikveste til alle deltagere. Vestene var sponsoreret af Århus Miljøcenter og påtrykt ”Hold naturen ren”. Alle børn fik et sæt ”Affaldsspillekort” med viden om bl.a. affaldets nedbrydningstider. Traditionen tro var der morgenbrød og kaffe før oprydningen og øl/sodavand efter rengøringsarbejdet. I Beder og Mårslet deltog begge steder ca. 60 personer, og i Malling og Solbjerg deltog ca. 25 personer hvert sted. Specielt i Mårslet, Beder og Malling deltager der mange børn, bl.a. fordi man her har formået at få spejdere og FDF’ere med i arrangementet. Som tak for deltagelse i hold rent-dagen var der mulighed for at få en rundvisning på Studstrupværket. Det blev åbent for alle og blev til i alt 3 rundvisninger på Studstrup (se senere).

 

Kompostarrangementer

17/6. Hjemmekompostering for nybegyndere på Risskov Bibliotek. 18 deltagere.

 

Brændeovnsaften

11/11. Minikursus i samarbejde med Morsø Jernstøberi, pejsen.com / Multi-Pejse, Egå og lokal skorstensfejer i kunsten at fyre effektivt og miljøvenligt. 35 brændeovnsejere deltog i kurset.

 

Sneglearrangementer

11/3. Foredrag ”Kampen mod dræbersneglen på Risskov Bibliotek ca. 25 deltagere.  8/4, 8/5 og 13/5 på henholdsvis, Beder-Malling, Solbjerg og Højbjerg biblioteker har der været holdt åbene biblioteks-arrangementer om snegle, og der har været 10-25 deltagere ved hvert af disse arrangementer.

 

Havearrangement

Et arrangement om økologisk havebrug i Skåde Kolonihaveforening blev afholdt d. 8/8 med deltagelse af ca. 25 haveejere.

 

Besøg på Studstrupværket

Der har været afholdt 3 rundvisninger på Studstrupværket med i alt 80 deltagere hhv. 24/4, 14/5 og 21/5.

 

Besøg på Forbrændingsanlægget

Der har været afholdt 1 rundvisning med 27 deltagere d. 25/9.

 

Lav genbrugslys og tørrede æbler

Børnearrangement, Grøn Guide Århus Nord. Gamle lysestumper blev forvandlet til nye hjemmelavede stearinlys og æbler til sund hjemmelavet slik. 23 børn og voksne prøvede disse to hyggelige og praktiske aktiviteter på Risskov Bibliotek torsdag eftermiddag 11/12.

 

Foredrag om byræve

Torsdag 13/11 var der foredrag om byræve i Naturhistorisk Museums auditorium. Der kom 26 til foredraget. En undersøgelse foretaget af Su ssie Pagh, har vist, at ca. 80 % af beboerne i et kvarter i Højbjerg ikke følte sig generet af rævenes tilstedeværelse, mens 20 % direkte eller indirekte følte sig generet.  Flere af dem, som følte sig generet, angav som grund, at de var bange for rævene, fordi de kom for tæt på. Byræve er ofte så tillidsfulde, at de skaber utryghed. Rævene er imidlertid hverken syge eller aggressive, de er bare nysgerrige. Andre årsager, der blev givet, var at rævene så ”bryske ud”, stjal høns, spredte sygdomme, lagde ekskrementer på græsset, og at de angiveligt skulle æde katte og pindsvin eller løbe væk med skraldepose eller andre ting.  Der er et stort behov for oplysning om byrævene, så disse dyr ikke skaber unødig frygt.                                                         

   

KOMMUNALE OPGAVER

 

Affald i skolen

I samarbejde med AffaldVarme, Århus Kommune, har grønne guider fortsat arbejdet med ”Affald i skolen” rettet mod 4.-6. klassetrin. Omkring 1200 elever fra 56 klasser benyttede sig af tilbuddet i 2008. Undervisningslokalet, undervisningsmaterialerne og den tilknyttede hjemmeside www.affaldiskolen.dk  er videreudviklet i løbet af året. I forhold til de foregående år er besøgstallet i affaldsskolen steget, og Grønne Guider varetager nu også den rundvisning på forbrændingsanlægget, der finder sted i forbindelse med skolebesøgene. Ud over besøg af skoleklasser har Grønne Guider også haft besøg af studerende fra Århus Lærerseminarium og islandske lærere på studietur. Livsstilseksperten og forfatteren Christine Feldthause har i forbindelse med hendes miljøbog ”Feldthause skruer ned” været på besøg i affaldsskolen og hentet viden og inspiration til bogen.

 

Ren by

Grønne Guider har i samarbejde med Andrea Rose fra Ren By-kampagnen i Århus Kommune inddraget elementer fra kampagnen i undervisningen på affaldsskolen. Desuden er det planlagt, at grønne guider skal bidrage med det affaldsfaglige/pædagogiske indhold i ca. 6 udstillinger/happenings rettet mod børn og deres forældre i 2009. Det sker på Frederiksplads, som er den store plads over for Magasin på den anden side af åen, hvor Frederiksgade og Fiskergade mødes. Der er planlagt udstillinger fra maj-oktober 2009.

 

Plancher til Egå Engsø og Dyrehaven

Der blev i 2008 lavet tekster til en planche til Egå Engsø om ”Kreaturgræsning”. Desuden blev der lavet 4 tekstoplæg til informationstavler om vildsvin til dyrehaven.

 

Fotos med tekster til venskabsbyen i Habin, Kina

Borgmesterens Kontor ønskede en række fotos af karakteristiske dyr og planter i Århus by sammen med tekster som kunne sendes som gave til venskabsbyen Harbin i Kina. Der blev derfor fundet fotos af dyr og planter i Naturhistorisk Museums arkiv. Et par fotos af parker blev stillet til rådighed af afdelingen for Natur og Miljø, Århus Kommune. Fotoene blev lagt på en cd med forklarende tekster.

 

Naturvejledning fra Naturcenter Sølyst

Som aflastning for naturvejlederarbejdet på Sølyst har Grønne Guider stået for 7 naturvejlederture for skoleklasser. Turene er afviklet i efteråret, en i Riis Skov, 3 til vandhul nær Sølyst og 2 til Brabrand sø samt en til Egå Engsø, i alt ca. 150 deltagere. Desuden har guiderne deltaget i praktiske opgaver på Sølyst og udarbejdet tekster til en ny velkomsttavle på Sølyst. Da det har været et nyt arbejdsområde har der været en del nyudvikling, og Erik og Birte har bl.a. deltaget i et gratis vandhulskursus på ferskvandscenteret AQUA i Silkeborg. Guiderne har udarbejdet forskellige undervisningsmaterialer til brug i vandhulsundervisningen ved Sølyst.

 

UDSTILLINGER

 

Kompost og most

I forbindelse med kompost- og mostarrangementerne i Århus Nord har der været to udstillinger på Risskov Bibliotek.

 

Udstilling ”Byens vilde væsner”

Stod i Rådhushallen 11.-22. februar. Herefter flyttede den til Økolariet i Vejle, hvor den stod fra 15. marts til 30. april, og fra 1. maj til oktober kunne udstillingen ses i Skandinavisk Dyrepark. Se mere om udstillingen under Projekt Stenbronatur.

 

 

ARTIKLER AF GRØNNE GUIDER

Buhl, B. & Pagh, S., 2008. Dræbersneglen eller hvad vi nu skal kalde den. Praktisk Økologi 2008 (2): 24-25.

 

Buhl, B., 2008. Hold da helt rent! –Borgerne rydder op. Nicolai 16(2): 6-7.

 

Buhl, B., 2008. A-pærer er billigst i længden. Fællesbladet 1 2008

 

Buhl, B., 2008. Miljøvenlig tøjvask – hvordan gør man det? Fællesbladet 3 2008

 

Buhl, B., 2008. Miljøvenlig tøjvask – hvordan gør man det? Solbjerg Nu marts 2008

 

Buhl, B., 2008. Hop Hop – så du en død frø? Fællesbladet 5 2008

 

Buhl, B., 2008. Hundelort og æbleskrog. Fællesbladet 6 2008

 

Buhl, B., 2009. VM med grøn profil og blåt sejlvand. Sejler 2009(1) 44-45

 

Pagh, S., & Buhl, B., 2008. Dræbersneglen- gode råd om bekæmpelse. Praktisk Økologi. 2008(3): 26-27.

 

Pagh, S., 2008. Sjove historier om byens dyr. Nicolai 16 (1): side 7.

 

Pagh, S., 2008. Egå Engsø- et storstilet kommunalt projekt. Nicolai 16 (4): 6-7.

Pagh, S., 2008: The history of urban foxes in Aarhus and Copenhagen, Denmark. Lutra 51 (1): 51-55.

Pagh, S. 2008: Byræve i Århus. Gejrfuglen 44(2): 31-37.

Pagh, S. & Buhl, B., 2008. Dræbersneglens potentielle fjender. Praktisk Økologi 2008(4): 20-21.

Pagh, S. & Jensen, F., 2008: Dræbersneglen Arion lusitanicus.-Æglægningssteder, efterårsskjul og aktuelle fjender. Rapport for Skov-og Naturstyrelsen og Haveselskabet. 58p.

Pagh, S. & Ettrup, H., 2008: Sølvmåger på byens tage. Gejrfuglen 44(3): 21-26.

Rasmussen, E. Stryhn, 2008. Kompost af eget affald. Nicolai. 16(3): side 6.

 

MEDIEOMTALE AF GRØN GUIDE PROJEKTER

Radio Syd og Radio Esbjerg 05.05.08 Interview om snegle

 

JP Århus 08.05.08 ”Dræbersneglen kan true sjældne planter”

 

24 timer Nyheder 26.05.08 ”Dyrene flygter fra landet til byen”

 

Århus Stiftstidende 14.06.08  ”Hun holder styr på byens dyr”

 

Århus Stiftstidende 07.07.08 ”Haren er hoppet en tur i byen”

 

Århus Stiftstidende 13.07.08, ”VM i ungdomssejlads tænker på grønt vand”

Volvo Youth Sailing 2008”Green Profile”

 

JP Århus 04.08.08 ”Kloge Måge går tæt på badegæster”

 

JP Århus 05.08.08. ”Mågeskud med begrænset effekt”

 

Århus Stiftstidende 05.08-08. ”Mågefest på Den Permanente”

 

Lokalavisen Nord 03.09.08. ”Til kamp mod dræbersnegle”

 

JPÅrhus 17.09.08 ”Hjælp med at dræbe dræbersneglene”

 

Lokalavisen 17.09.08 ”Haveejere eftersøges til snegleforsøg”

 

Århus Onsdag 01.10.08 ”Rovdyr i baghaven”

 

JP Århus 08.09.08 ”Hvor overvintre dræbersnegle?”

 

Lokalavisen Nord 05.11.08 ”Kan dræbersneglene klare kulden”

 

Århus Stiftstidende 06.11.08 ”Nye fif til sneglekrigen”

 

JP Århus 06.11.08 ”Få mere viden om de forhadte dræbersnegle”

 

Århus Stiftstidende 11.11.08 ” En snu storbyræv”

 

Århus Stiftstidende 03.12.08 ”Hvor er pindsvinene? ”

 

I TV2 ”Middagsmagasinet” 17/6, 2008 interview om dyrene i Århus by.

 

Radioudsendelser på DR: ”Naturvandring i Århus City”. Program tilrettelagt af Jens Olesen  http://www.dr.dk/P1/Natursyn/Udsendelser/2008/02/14142243.htm

 

Radioudsendelser på DR  ”Rævehvalpe”. Program tilrettelagt af Jens Olesen. http://www.dr.dk/P1/Natursyn/Udsendelser/2008/06/13092404.htm.

 

Desuden har stort set alle de grønne guiders besøgsarrangementer mv. været omtalt i medierne og Kræmmermarked Århus Vest har løbende været annonceret.

 

HJEMMESIDER MED GRØN GUIDE FORMIDLING

 

Hjemmeside

webmaster

Antal besøgende

Sidst opdateret

www.fo-aarhus.dk/grønne guider

 

Stanislaw Kempa

1151

løbende

www.dansksnegleforening.dk

 

Vagn Nielsen

3.898

(siden april)

26/ 01 2009

www.hjemmemosteri.dk

Erik Stryhn Rasmussen

Ca. 120/mdr.

Oprettet oktober 2008

Februar 09

http://www.naturhistoriskmuseum.dk/projektpindsvin/default.htm

Tom Lund

11.439

28/01 2009

http://www.naturhistoriskmuseum.dk/skoletj/stenbronatur/stenbronatur.htm

Tom Lund

2192

28/ 01 2009

www.sebareher.dk/affaldskolen

 

Teknik og Miljø

 

løbende

 

 

EFTERUDDANNELSE

25/4 Birte deltog i 7 forelæsninger i forbindelse med forskningens døgn ”Bliv klogere på klima” på Århus Universitet.

28/4 Birte deltog i ½dags kursus på Herning Gymnasium om CO2 og klima i undervisningen primært i folkeskolen.

Birte blev Master i ”Teknisk videnskabelig miljøvurdering” ved Ålborg Universitet i juni med speciale om CO2 debatten i dag og CO2  regnskaber i kommuner. I forbindelse med studiet deltog Birte i en Studietur til Bruxelles om miljøarbejdet i EU.

19/8 Birte deltog i éndags kursus ”Virksomhedens klimaaftryk og den konkrete klimaindsats” arrangeret af Livslang Læring Ålborg Universitet

11/9 Erik og Birte på endagskursus ”Vandhulstjek” arrangeret af AQUA i Silkeborg

14-15/11 Sussie deltog i konferencen ”Autumn Symposium Mammals in urban environments” i London

 

BORGER KONTAKTER

 

Projekt/arrangement

Antal deltagere ved arrangementet

Henvendelser

e-mail/tlf.

Medie-omtale

antal artikler

Andre formidlings-kanaler

Kræmmerforening i Århus Vest

560

210

15

www.aarhusvest.dk

Snegleforening

 

25

 

148

1

www.dansksnegleforening.dk

Sneglerapport

32

243

7

www.nathist.dk

www.dansksnegleforening.dk

www.fpn.dk

Stenbronatur

 

42

10

www.nathist.dk

Affald i skolen

1200

fordelt på

 56 klasser

Via Affald/

varme

 

www.affaldiskolen.dk

 

Ungdomsverdensmesterskab Sejlstævne

 

638

 

 

3

 

Mostarrangementer

Udlejning af mostpresse

160

28

150

4

www.hjemme mosteri.dk

Risskov bibliotek*)

Hold rent dag i Århus Syd

170

 

 

 

Kompostarrangementer

18

50

3

Risskov Bibliotek*)

Brændeovnsaften

35

Via Morsø

3

 

Sneglearrangementer

60

 

 

Risskov Bibliotek*)

Besøg på Studstrupværket og forbrændingsanlægget

107

 

2

 

Lav genbrugslys og

tørrede æbler

23

 

3

Risskov Bibliotek*)

Naturvejledning fra Naturcenter Sølyst, Risskov og Egåengsø

150

 

 

 

Projektstyring og foreningsaktiviteter

30

 

 

 

Foredrag om byræve

26

88

1

www.nathist.dk

Haveforedrag

25

 

 

 

I alt

3287

931

52

 

           

 

Generelt bruges fo-aarhus.dk, pressemeddelelser, nyhedsbreve fra grøn guide Århus Nord, kulturnaut, visitårhus ved offentliggørelse af arrangementer.

*) Risskov Bibliotek udstilling + hjemmeside