Vandkampagne i Kolt

Vandkampagne i Kolt-Hasselager

Vandplanudvalget i Århus Kommune, ÅKV, Hasselager-Kolt Vandværk, Kolt-Hasselager Fællesråd, Hasselager skole, Kolt skole, Kolt-Hasselager Kombibibliotek, Egnsarkivet, DDS-Spejderne og grøn guide Århus Syd samarbejdede om kampagnen ”Rent drikkevand – Dit ansvar” i Kolt-Hasselagerområdet. Kampagnen startede med Vandets dag 22/3, hvor der blev sendt infomateriale til alle husstande i området og opsat skilte i området om kampagnen. Kampagnen foregik over en måned, og i denne periode var skolerne aktive med vandprojekter og klasserne deltog med deres projekter i konkurrence om en tur til AQUA. Kombibiblioteket og Egnsarkivet havde i perioden udstillinger om emnet vand og grøn guide besøgte lokale grundejerforeninger ved deres generalforsamlinger og fortalte om ”den miljøvenlige have”. Kampagnen blev afsluttet 22/4 med en ”Store Vanddag” ved vandværket i lokalområdet, bl.a. med åbent hus på vandværket, vandaktiviteter arrangeret af spejderne, udstilling af skolernes vandprojekter og med konkurrence om at vinde et fuglehus, mulighed for at bygge fuglekasser, få skiftet blad på hakkejern osv.