2001

FO-Århus

Rapport

vedr. Folkeoplysningslovens

debatpulje 2001

 

Omslag

 

- at gøre væsentlige emner til samtalestof

 

 

Om FO-Århus’ debatpulje

Inderside af omslag:

 

- at gøre væsentlige emner til samtalestof

 

Om FO-Århus’ debatpulje

 

Udgivet af Frit Oplysningsforbund i Århus, Guldsmedgade 25, 8100 Århus C. Tlf. 86 12 60 00.

 

1. udg. 1. opl. 2002

 

Redaktion:

Torben Dreier, ansv.

Lotte Hemmer

Inge Madsen

 

Lay-out: Kirsten Hansen

 

Oplag: 1.000 stk.

 

Tryk: Lavpristrykkeriet

 

FO-Århus’ formålsparagraf:

Foreningen er almennyttig og foreningens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner, samt at arbejde for de idealer, FN står for: Fred, tolerance, mellemfolkelig  forståelse og internationalt samarbejde.

 

Foreningens formål søges bl.a. opnået gennem:

 

a.           På lokalt plan at oprette aktiviteter med støtte i folkeoplysningsloven samt andre aktiviteter, der opfylder formålet, herunder tilrettelæggelse af udvekslingsrejser, kulturelle arrangementer m.v.

 

b.           Samarbejde med andre folkeoplysende og kulturelle organisationer.