Frivillighovedstad 2018

Frivillighovedstad-Logo       Frivillighovedstad-Logo2

#delditfællesskab

 

Aarhus skal være Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Titlen er vundet af Aarhus Kommune, men indholdet skal være for, med og af de mange frivillige i hele Aarhus. For at involvere flest mulige deltagere, inviterer Frivillighovedstaden derfor til en række kick-off-møder, hvor tankerne om Frivillighovedstadens forløb præsenteres, og input til 2018 drøftes.

21.-23. sept.: Folkets møde

Et stærkt team er gået sammen om at samarbejde om den store frivillighedsevent Folkets Møde, der finder sted 21.-23. september:

Torben Dreier fra FO-Aarhus, Flemming Poulsen fra DGI Østjylland, Cecilie Hansen fra Århus Ungdommens Fællesråd, Tove Jørvang fra Ældre Sagen, Hanne Sanderhoff Degn fra Frivilligcenter Aarhus og Carsten Borup fra Frivilligcenter for Seniorer Aarhus - Foreningsbutikken repræsenterer partnerskabsgruppen. 

Med dette engagerede hold er fundamentet lagt for et både festligt og fagligt Folkets Møde. Vi glæder os til samarbejdet!

https://www.facebook.com/frivillig2018/photos/a.1712710522078240.1073741828.1710678752281417/2089160381099917/?type=3&theater

21. jan. kl. 18.30: Åbningsarrangement på Rådhuset

Denne aften åbnes Frivillighedsåret officielt af H.K.H. Kronprinsesse Mary.

Aarhus Kommune er Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Titlen som Frivillighovedstad skal bygge videre på og understøtte visionerne i fortællingen om Aarhus og medborgerskabspolitikken, der handler om, at Aarhus skal være en god by for alle med plads til mangfoldighed og forskellighed. Derudover skal titlen styrke rammerne for og samarbejdet omkring medborgerskab og frivillighed i Aarhus Kommune.

Skoleleder Torben Dreier fra FO-Aarhus var en af dem, der var med til at modtage kronprinsessen.

De overordnede mål for Frivillighovedstaden er, at:

- anerkende og fejre de frivilliges indsats

- afprøve nye veje til velfærd gennem frivillighed, medborgerskab og samskabelse

Frivillighovedstaden formidler og arbejder med indsatserne med afsæt i, at det er tilgængeligt, nemt og sjovt at være frivillig, og at medborgerskabet skal styrkes gennem civilsamfundet, foreningslivet, frivillighed og samskabelse. Frivillighovedstad 2018 – de fire spor. Den overordnede ramme og retning for arbejdet med Frivillighovedstad 2018 defineres af fire udvalgte spor/temaer. De fire spor er:

- Samarbejde – Hvordan kan vi i 2018 fastholde og styrke eksisterende samarbejdsbånd og udvikle nye veje til velfærd gennem nye måder

at samskabe på?

-  Arv – Hvordan kan vi i 2018 bygge videre på en stærk tradition for frivillighed og et tæt samarbejde herom. Og hvordan kan arven fra Kulturhovedstad 2017 løftes, så året lever videre i Frivillighovedstadsåret?

- Mangfoldighed – Frivillighed har mange ansigter og eksisterer i mange former og størrelser. Hvordan kan Aarhus som Frivillighovedstad anerkende, rumme og understøtte alle former og størrelser for deltagelse og alle aktører, så mangfoldighedsperspektivet styrke?

-  Social Inklusion – Aarhus skal være en god by for alle, og alle skal have mulighed for at bidrage på deres måde. Hvordan kan Frivillighovedstad skabe rammerne for at styrke arbejdet med inklusion?

Gennem hele året sætter vi fokus på fællesskab og på sammenhængen mellem organisationer, foreninger og kommune. Sammen gør vi Aarhus og Region Midtjylland endnu bedre at bo og leve i. Vi bruger året til vise en lang række af aktiviteter i form af konferencer, folkemøde og formidling som et undersøgende element af frivilligheden sådan, at vi sikre det skal være nemt og let tilgængelig at være og blive frivillig. Hvad enten man er fodboldtræner, besøgsven, lektiehjælper eller bare giver en hånd med, så er 2018 året hvor Aarhus og Region Midtjylland vil fejre alle de frivillige aktører.

 

21. jan.: Udstillinger og stande i Ridehuset

Søndag eftermiddag fejrede byen åbningen af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2018 med udtillinger, stande, suppe og taler. Ridehuset var fyldt til bristepunktet af frivillige og nysgerrige. Nogle var frivillige i forvejen, nogle var mødt op for at blive det. 93 foreninger, som bruger frivillige, var mødt op for at fortælle om deres arbejde.

Borgmester Jacob Bundsgaard sagde i sin tale bl.a.: - Det er fantastisk, at vi kan samle så mange, sagde han, inden han tog fat på det, han skulle tale om: Aarhus som frivillighovedstad. At være frivillighovedstad er en god mulighed for at anderkende det arbejde, som vores tusindvis af frivillige gør. Det kommer ikke mindst børn, ældre og socialt udsatte til gode.

Gordon Kennedy var konferencier.

17. jan. kl. 10.30-15.00: Samtalesaloner for seniorer.

Samtaler, suppe og musik i FO-byen. Fælleskabet, medborgerskabet og frivilligheden fejres og sættes under lup i dette arrangement. Dagen indledes med samtalesaloner kl.10.30 i Stiften Lounge, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C og sammen debatteres der de glæder som det frivillige arbejde kan give, samt hvad Frivillighovedstad 2018 kan gøre for Aarhus. Arrangementet er gratis. Alle er velkomne. Øl, vand og vin kan købes. Kl. 12.00 serveres der suppe fra Café Kaffegal, hvorefter der er musikalske indslag.

Samtalesaloner er med indlæg af Tove Jørvang, Ældre Sagen, Henrik Woer, Saxild Strand, Jette Skive, Rådmand. Musikken leveres af Sangpatruljen og Anders Errboe All Stars

Arrangeret i samarbejde mellem Ældre Sagen og FO-Aarhus.

  • Tilmelding efter først-til-mølle-princippet: FO-Aarhus, på 87 46 45 00 eller via www.fo-aarhus.dk eller Ældre Sagen på kontoret i Vester Allé 8 eller på 86 13 09 26

16. jan.: Social fingermad og indlæg

Familier, Børn og Unge rykker sammen om frivillighed på Ungdomscentret (Sociale Forhold og Beskæftigelse). Man kan være med til at kickstarte Europæisk Frivil­lighovedsstad 2018 sammen med Ungdomscentret i hyggelige omgivelser, hvor SomaliFood vil sørge for social fingermad. Der er mulighed for at byde ind med et indslag på 5 min, hvor man kan fortælle om, hvad ens forening/fællesskab vil have fokus på i 2018 eller om et konkret initiativ.


Kick-off-møderne foregik:
• 6. juni i Festsalen på Sølystskolen, Egå Havvej 5, Egå
• 8. juni i Kantinen på Beder Skole, Skoleparken 6, Beder
• 12. juni på Elværket, Thorsvej 4, Åbyhøj
• 13. juni i Den Blå Sal i Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C
• 20. juni i Frivillighuset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C
Alle kick-off-møder finder sted kl. 16.30-18.30, og alle er velkomne.
Alle kick-off-møder har samme udgangspunkt, så kom blot til det ene, som passer dig.

FRIVILLIGHOVEDSTADEN STÅR KONKRET PÅ TO BEN:
• et ben, der handler om nye veje til velfærd. Hvordan kan borgere og myndigheder i fællesskab udtænke bedre velfærdsløsninger for alle byens borgere? Det er et vigtigt spørgsmål, som vi skal udfordre os selv med i Aarhus.
• det andet ben handler om fejring af alle de fantastiske aktiviteter, som frivillige i hele Aarhus hver dag
leverer til byens borgere. Vi vil synliggøre og anerkende den mangfoldighed af interessenter, aktiviteter
og begivenheder, som borgerne giver til borgerne.


Læs mere på frivillighovedstad.dk